Nummer met lokaal tarief

Artikels

Schadevergoeding bij overlijden

Bepalen van de schadevergoeding bij overlijden Wanneer in het algemeen een onrechtmatige daad het overlijden van het slachtoffer tot gevolg heeft, dan hebben de nabestaanden

Meer Lezen

Schadevergoeding slagen en verwondingen

Slachtoffer slagen en verwondingen Slachtoffer van slagen en verwondingen kan U worden door zowel opzettelijke als onopzettelijke daden. Beide daden worden strafrechtelijk gesanctioneerd en komen

Meer Lezen

Opvolging na software update Volkswagen

Update laten uitvoeren of niet?

Door het feit dat Volkswagen de gedupeerden tracht onder druk te zetten om de update uit te voeren, ontvangen wij daarover veel vragen.

Ten opzichte van onze laatste nieuwsbrief blijft het standpunt ongewijzigd: de update valt af te raden. Helaas ontbreekt gedetailleerde onderzoek over de gevolgen van de update nog steeds, maar alle technische rapporten zijn duidelijk: er zijn onvermijdelijk negatieve effecten voor het voertuig dat de update zou ondergaan. Daarom doen wij ook een oproep om wie de update wel al heeft laten uitvoeren alle problemen te melden (zie verder).

Evenwel is het voor ons niet mogelijk om hierover een definitief en sluitend juridisch advies te verlenen, omdat Volkswagen weigert de specificaties van de update vrij te geven en er soms in individuele gevallen contractuele of andere tegenindicaties zijn (zoals o.a. het vervallen van contractuele garanties). Ook kan het standpunt van de overheid hierover veranderen.

Brengt U de wagen binnen voor onderhoud of herstelling en U wenst niet dat de update wordt uitgevoerd? Wij ontvingen helaas al veel meldingen dat de update soms zonder goedkeuring wordt gedaan. Meld daarom steeds vooraf schriftelijk aan de garagist dat U de update weigert. Een ander alternatief is om eventueel het onderhoud van Uw wagen aan een niet-concessiehouder toe te vertrouwen.

Meer Lezen

Medische fout schadevergoeding

Basis van de schadevergoeding wegens medische fout Een medische fout kan de aansprakelijkheid van de geneesheer of het ziekenhuis teweeg brengen, waardoor het slachtoffer recht

Meer Lezen

Burgerlijke partij stellen

De burgerlijke partijstelling Het slachtoffer van een misdrijf kan zijn of haar schade recupereren van de dader van dit misdrijf. Het slachtoffer dat schade opliep

Meer Lezen

Vervalste factuur en factuurfraude

Factuurfraude is schering en inslag Er duiken steeds meer berichten op van factuurfraude. Vaak vissen criminelen facturen of betalingsherinneringen uit een brievenbus om ze daarna

Meer Lezen

Voorbeeld brief aansprakelijk stelling

Aansprakelijke partij Wil U zich tegen een aansprakelijke partij richten met een vraag tot schadevergoeding? De eerste stap hiervoor is een brief voor aansprakelijkstelling. Wat

Meer Lezen