Nummer met lokaal tarief

Reactie op schadevergoeding VS en update interventie

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Schadevergoeding VS

Onlangs zijn de details van de schikking die Volkswagen heeft getroffen in de VS bekend geraakt.

Concreet krijgen de Amerikaanse gedupeerden een schadevergoeding aangeboden tot 10.000 dollar. De Volkswagen groep heeft daarvoor 14,7 miljard dollar uitgetrokken.

Het is wraakroepend dat in Amerika Volkswagen wél tot een snelle oplossing gedwongen kan worden. Het gebrek aan efficiënte rechtsmiddelen verhindert ons evenwel om in België dezelfde weg te volgen.

Ook de redenering dat de verschillen met de Europese normering een schadevergoeding in Europa uitsluiten, kunnen wij in het geheel niet aanvaarden. Ook de Belgische eigenaar wordt ernstig getroffen en benadeeld door het gesjoemel van Volkswagen.

Het spreekt voor zich dat wij blijven ijveren om voor de Belgische gedupeerden een gelijkwaardige schadevergoeding te bekomen, maar dat wij gebonden zijn aan de spelregels van ons rechtsstelsel.

Rechtsvordering van Test-Aankoop

Test-Aankoop kondigde aan dat zij de rechtsvordering tot collectief herstel tegen Volkswagen zullen opstarten. Het betreft geen zuivere “class-action”, maar een specifieke vordering die door de Wet van 28 maart 2014 wordt voorzien.

Deze vordering is maar mogelijk op zeer specifieke juridische gronden en enkel voor consumenten die een voertuig aankochten op of na 1 september 2014. Een groot deel van de gedupeerden valt dus naast het toepassingsgebied.

Bovendien voorziet de Wet expliciet dat wie aansluit bij de rechtsvordering tot collectief herstel zijn of haar rechten verliest in het geval van een burgerlijke partijstelling voor de strafrechter. Omdat de uitkomst van de vordering van Test-Aankoop onzeker is, moet U daar dus rekening mee houden.

Een burgerlijke procedure tegen Volkswagen achten wij niet nuttig, gezien de zeer onzekere uitkomst en moeilijkheden met de Europese bevoegdheidsregels.

Interventie laten uitvoeren of niet?

Eerder hebben we al bericht dat de lapoplossing van Volkswagen volkomen onaanvaardbaar is.

De mededelingen van de constructeurs dat er geen negatieve invloed van de interventie zou zijn, kan moeilijk gevolgd worden. Het advies van experten en de rapporten zijn eensluidend: een gewone softwarematige aanpassing leidt altijd tot een negatieve invloed op de wagen, o.a. op het vlak van brandstofverbruik, levensduur van de motor en rijprestaties.

Ook onafhankelijke test bevestigen dit nu.

Er loopt bovendien een beroep tegen de goedkeuringsprocedures die Volkswagen heeft gebruikt.

Zolang de interventie door de overheid niet wordt verplicht en er geen problemen ontstaan met de certificaten en keuring van de wagen, raden wij de eigenaars aan eerder afwachtend te reageren. Een eventuele tegenindicatie is wanneer Uw wagen nog steeds onder garantie staat. Het moet wel opgemerkt worden dat dit geen advies vormt gezien de grote onduidelijkheden en iedereen individueel moet beslissen om in te gaan op de oproep van Volkswagen. Lees alvast steeds goed na wat U tekent op vraag van de garagist, zodat U zeker geen afstand doet van een schadevergoeding.

 

Voor regelmatige updates in verband met de Volkswagenzaak kan U terecht op onze facebookpagina.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14