Nummer met lokaal tarief

Artikels

Vergoeding voor esthetische schade

Wat is esthetische schade Esthetische schade kan worden gedefinieerd als de weerslag van een anatomische of anatomo-fysiologische aantasting die bij het slachtoffer tot een verandering

Meer Lezen

Vergoeding voor seksuele schade

Wat is seksuele schade De seksuele schade wordt gedefinieerd als elke aantasting van het genot dat tijdens de seksuele daad wordt ervaren, inclusief het mentale

Meer Lezen

Genotschade

Wat is genotschade Genotschade is uitsluitend vergoedbaar als onderscheiden schadepost indien ze voor een persoon een verlies vormt dat de grote meerderheid van de andere

Meer Lezen

Wat is genegenheidsschade

Wat is de genegenheidsschade Dit is de schade bij weerkaatsing door het zien lijden of aftakelen van dierbaren. Kan niet door het slachtoffer zelf gevorderd

Meer Lezen

Hoger beroep burgerlijke partij

Burgerlijke partij in het strafproces De burgerlijke partij wordt een partij bij een strafrechtelijke procedure in hoofdzaak door het neerleggen van een nota burgerlijke partijstelling.

Meer Lezen