Nummer met lokaal tarief

Schadevergoeding voor verlies van een kans

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Is verlies van een kans schade?

Het verlies van een kans is de statistische benadering van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde uitkomst zich zou hebben voorgedaan.

Het verlies wordt dus begroot aan de hand van een percentage. In tegenstelling tot een louter hypothese, is een kans een situatie die zich effectief heeft voorgedaan en dus tot een bepaalde uitkomst had kunnen leiden.

Juridisch gezien wordt het verlies van een kans niet anders benaderd dan voor andere schade. Alle vereisten moeten dus voldaan zijn: de schade moet in oorzakelijk verband staan tot een bepaalde fout. M.a.w. de fout zou tot de bepaalde schade moeten kunnen geleid hebben.

Aangezien de Belgisch rechtssysteem de equivalentieleer huldigt, moet elke fout, hoe licht ook, die noodzakelijk was om de schade te weeg te brengen, in aanmerking genomen worden.

Er zijn talrijke voorbeeld om dit te illustreren.

Zo zal het slachtoffer van een verkeersongeval die daardoor de kans op een promotie mist, voor deze schade vergoed kunnen worden.

Ook wanneer de overheid de regels van de aanbestedingsprocedure schendt, kunnen de andere kandidaten hun schade vorderen zelfs al bestaat deze maar uit een kans om de opdracht te behalen.

Het probleem zal meestal niet schuilen bij het bewijs van het verlies van de kans, maar dat er een oorzakelijk verband bestaat met de fout.

Welke schadevergoeding

De schadevergoeding voor het verlies van een kans varieert uiteraard sterk van geval tot geval, aangezien het procentuele aandeel van de totale schade vergoed wordt.

Hieronder worden enkele praktijkvoorbeelden in de rechtspraak weergegeven.

Het belangrijkste is dat voldoende elementen aangereikt worden om het causaal verband tussen fout en schade aan te tonen. Van zodra dit gebeurd is, zal het verlies van een kans vergoed moeten worden.

 

Rechtspraak

  Schade door fout tandarts

  Met de LANDSBOND is het hof het eens dat geen speculatieve veronderstellingen kunnen worden gemaakt. De schade die het gevolg is van de concrete situatie die zich heeft voorgedaan, namelijk het ziekteverloop van wijlen mevrouw D. zoals dit het gevolg is geweest van de fout van tandarts D. B., komen voor vergoeding in aanmerking. Volgens het hof leidt het geen twijfel dat de medische behandeling heel anders en beperkter zou zijn geweest bij tijdige ontdekking. De gedane kosten zijn gemaakt omwille van het feit dat de kanker in een laat stadium werd vastgesteld en dit door de hiervoor weerhouden fout.

  Vermits het gaat om het verlies van een kans, is tandarts D. B. voor 70% van de schade die het gevolg is van zijn fout, gehouden.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

  Schadevergoeding voor overlijden paard door fout van dierenarts

  De rechter oordeelde dat het uitvoeren van een maagsondage door de dierenarts de maagruptuur en bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk had kunnen voorkomen of minstens had kunnen uitstellen, en dat de kans bijgevolg groot is dat er tussen het niet uitvoeren van de maagsondage en de dood van het paard een oorzakelijk verband bestaat, en oordeelden dat het uitvoeren van de maagsondage de maagruptuur en bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk had kunnen voorkomen.

  Voor het verlies van de overlevingskans van het paard Prizrak werd een vergoeding toegekend van 80 pct. van 198.186,22 euro of 158.548,97 euro.

  Bekijk de uitspraak op 20 juni 2024

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=331

Gerelateerde artikels

Schadevergoeding bij overlijden

Schadevergoeding slagen en verwondingen

Voorbeeld schadevergoeding whiplash

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14