Nummer met lokaal tarief

Voorbeeld schadevergoeding whiplash

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Whiplash als onderschat gevolg van een verkeersongeval

Een whiplash, vrij vertaald zweepslag, kan omwille van diverse redenen ontstaan. De meest voor de hand liggende oorzaak is een verkeersongeval, in vele gevallen een kop-staartaanrijding. Door de immense krachten die uitgeoefend worden op de voertuigen, is er een versnelling van het hoofd naar voor (of zijdeling) en vervolgens een weerbots. Aangezien de spieren en gewrichten niet voorzien zijn op een dergelijke belasting resulteert dit in ernstige letselschade.

Deze schade kan zich voordoen aan de spieren, pezen, of gewrichten, maar kan ook gevolgen hebben voor de hersenen.

Niet zelden worden de gevolgen van een whiplash onderschat, omdat door de adrenaline van het ongeval de schade niet onmiddellijk merkbaar is.

Heeft U een whiplash ongeval gehad en wil U advies inwinnen of U laten bijstaan door een onafhankelijke advocaat?

Klachten ten gevolge van een whiplash

De klachten die resulteren uit een whiplash zijn zeer divers en kunnen gaan van lichte tot extreme pijn, beperkte of grote immobiliteit, duizeligheid of zelfs psychische klachten.

De klachten kunnen enige tijd persisteren en vervolgens afnemen in de tijd. Blijvende gevolgen zijn niet ongewoon.

Begroting van whiplash schade

De schade naar aanleiding van een whiplash wordt niet afzonderlijk behandeld in de aansprakelijkheidsregels.

Daarom moet teruggevallen worden op de algemene principes en valt de letselschade grotendeels in te delen in de hierna volgende categorieën.

1. Tijdelijke ongeschiktheid

De tijdelijke letselschade wordt op zijn beurt onderverdeeld volgens:

– Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid, dit zijn de fysieke pijn en ongemakken, alsook de impact op de persoonlijke activiteiten).

– Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid, m.n. de hinder die ondervonden wordt bij het verrichten van huishoudelijke taken.

– Tijdelijke economische ongeschiktheid, waarbij het slachtoffer niet of maar deels in de mogelijkheid is om economische (professionele) activiteiten uit te oefenen, al dan niet met meerinspanningen.

De tijdelijke ongeschiktheid wordt uitgedrukt in percentages voor een bepaalde dag of periode. Een volledige tijdelijke ongeschiktheid wordt vergoed aan 100% per dag.

In veel gevallen is een medische gerechtelijke expertise vereist om deze percentages op objectieve wijze te bepalen.

2. Blijvende ongeschiktheid

Blijvende letselschade n.a.v. een whiplash is moeilijk te bewijzen. Soms manifesteren de gevolgen ervan zich pas na vele jaren of neemt de pijn amper af.

De vergoeding voor blijvende ongeschiktheid wordt berekend aan de hand van punten. Voor elke leeftijdscategorie kan dan de vergoeding berekend worden op basis van de toegekende punten. Ook voor de percentages blijvende ongeschiktheid wordt bij een whiplash een drieledige opdeling gemaakt: persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid.

Bijstand bij een whiplash

Al te vaak proberen de verzekeraars ongevallen met een whiplash te minimaliseren en onderling te regelen, met als gevolg een karige vergoeding voor het slachtoffer dat vaak levenslang de gevolgen ondervindt.

Cassier & Van Maldeghem Advocaten staat vaak slachtoffers met een whiplash bij. U kan bij ons terecht voor juridische bijstand en het verdedigen van Uw zaak bij de verzekeraar en nadien, indien nodig, bij de rechtbank. Wij behalen voor onze cliënten steeds de hoogst mogelijke vergoeding.

Voorbeeld schadevergoeding whiplash verkeersongeval

Elk whiplash ongeval is anders en deze gaan van zeer licht tot zeer zwaar, zelfs al zijn er geen medische bewijzen voor te vinden. De schadevergoeding verschilt daarom enorm naargelang het geval en naargelang de verdediging die voor het slachtoffer wordt gevoerd. Vaak zijn de vergoedingen namelijk sterk afhankelijk van concrete interpretatie en hoe goed de klachten worden gedocumenteerd. Essentieel is dat U zich als slachtoffer onmiddellijk laat bijstaan door een onafhankelijke raadsdokter en advocaat.

Schadevergoeding zware whiplash

De schadevergoeding voor een zware whiplash, met ernstige beperkingen van de nekmobiliteit, hoofdpijn, pijnlijke uitstralingen, kan afhankelijk van de casus oplopen tot tienduizenden euro’s. In sommige gevallen kan het slachtoffer het oude werk of leven nooit meer hervatten, zelfs na alle behandelingen uitgeput te hebben (infiltraties, pijnkliniek, …).

Zo werd één van onze cliënten aangereden op de Antwerpse ring, door een chauffeur die van rijstrook veranderde en geen aandacht had voor de doorstroming op de rijstrook van onze cliënt. Onze cliënt had door de whiplash onmiddellijk last van ernstige pijn aan de nek en rug.

Wij stonden onze cliënt bij tijdens de gerechtsexpertise en op basis daarvan werden volgende vergoedingen toegekend:

Tijdelijke werkongeschiktheid (TEO)
 • 65% 36 d x 16,25 €: 585,00 EUR
 • 50% 30d x 12,50 €: 375,00 EUR
 • 35% 92d x 8,75 €: 805,00 EUR
 • 15 % 115d x 3,75 €: 431,25 EUR
 • 100 % 2d x 25,00 €: 50,00 EUR
Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid (TPO)
 • 90% 20d x 25,20 euro: 504,00 EUR
 • 75% 16d x 21,00 euro: 336,00 EUR
 • 50% 30d x 14,00 euro: 420,00 EUR
 • 35% 61d x 9,80 euro: 597,80 EUR
 • 15 % 91d x 4,20 euro: 382,20 EUR
 • 10 % 92d x 2,80 euro: 257,60 EUR
 • 7% 42d x 1,96 euro: 82,32 EUR
Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid (THO)
 • 90% 20d x 18,00 euro: 360,00 EUR
 • 75% 16d x 15,00 euro: 240,00 EUR
 • 50% 30d x 10,00 euro: 300,00 EUR
 • 35% 92d x 7,00 euro: 644,00 EUR
 • 15 % 115d x 3,00 euro: 345,00 EUR
 • 100% 2d x 20,00 euro: 40,00 EUR
 • 15% 14d x 3,00 euro: 42,00 EUR
 • 100% 2d x 20,00 euro: 40,00 EUR
 • 15 % 19d x 3,00 euro: 57,00 EUR
 • 7% 42d x 1,40 euro: 58,80 EUR
Blijvende ongeschiktheid (BO)
 • Consolidatie van de verwondingen (geen verdere evolutie),
 • Blijvende economische ongeschiktheid (BEO) van 5%: 4.425,00 EUR
 • Blijvende persoonlijke ongeschiktheid (BPO) van 5%: 4.425,00 EUR
 • Blijvende huishoudelijke ongeschiktheid (BHO) van 5%: 4.425,00 EUR

 

Totaal TO: 7.200,22 EUR

Totaal BO: 13.275,00 EUR

Totaal lichamelijke schade: 20.475,22 EUR

Te vermeerderen met de opleg van de medische kosten tot datum consolidatie, de verplaatsing- en administratiekosten, de administratiekosten en de intresten.

Onze expertise bij whiplash

Wij zijn een onafhankelijk advocatenkantoor en hebben geen enkele band met welke verzekeringsmaatschappij dan ook en treden in geen enkele hoedanigheid op voor verzekeraars. Enkel de belangen van het slachtoffer spelen bij ons een rol.

De hoogte van de vergoeding hangt sterk af van de juiste verdediging.

Wij hebben een netwerk van raadsdokters die ervaren zijn met deze situaties en die in overleg met ons de juiste beslissing nemen voor U als slachtoffer.

Wij raden daarom ook af gebruik te maken van de raadsdokter van de verzekeraar, en in te stappen in een minnelijke medische expertise die heel vaak in het nadeel van het slachtofferafgesloten wordt.

Wanneer een correcte schadevergoeding niet mogelijk is via de verzekeraar, zullen wij naar de rechtbank trekken om voor U een maximale vergoeding te bekomen voor de letsels. Wanneer U een waarborg rechtsbijstand heeft, zullen alle kosten (met inbegrip van deze van de raadsdokter) door de verzekeraar vergoed moeten worden.

Rechtspraak

  2% voor ongedocumenteerde whiplash

  Voor wat betreft de cervicale wervelkolom, gaat het om subjectieve gewaarwordingen van een whiplash aangezien Dr. Sintzoff geen enkele radiologische evolutie weerhoudt. De experten herinneren eraan dat gebruikelijk een percentage weerhouden wordt tussen 0 en 3% voor een ongedocumenteerde nekpijn. Het is duidelijk dat ze hiermee rekening gehouden hebben en het percentage van 2% kan worden aanvaard voor het cranio-cervicale aspect.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14