• 080 360 360

Nummer met lokaal tarief

Voorbeeld schadevergoeding whiplash

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Whiplash als onderschat gevolg van een verkeersongeval

Een whiplash, vrij vertaald zweepslag, kan omwille van diverse redenen ontstaan. De meest voor de hand liggende oorzaak is een verkeersongeval, in vele gevallen een kop-staartaanrijding. Door de immense krachten die uitgeoefend worden op de voertuigen, is er een versnelling van het hoofd naar voor (of zijdeling) en vervolgens een weerbots. Aangezien de spieren en gewrichten niet voorzien zijn op een dergelijke belasting resulteert dit in ernstige letselschade.

Deze schade kan zich voordoen aan de spieren, pezen, of gewrichten, maar kan ook gevolgen hebben voor de hersenen.

Niet zelden worden de gevolgen van een whiplash onderschat, omdat door de adrenaline van het ongeval de schade niet onmiddellijk merkbaar is.

Heeft U een whiplash ongeval gehad en wil U advies inwinnen of U laten bijstaan door een onafhankelijke advocaat?

Klachten ten gevolge van een whiplash

De klachten die resulteren uit een whiplash zijn zeer divers en kunnen gaan van lichte tot extreme pijn, beperkte of grote immobiliteit, duizeligheid of zelfs psychische klachten.

De klachten kunnen enige tijd persisteren en vervolgens afnemen in de tijd. Blijvende gevolgen zijn niet ongewoon.

Begroting van whiplash schade

De schade naar aanleiding van een whiplash wordt niet afzonderlijk behandeld in de aansprakelijkheidsregels.

Daarom moet teruggevallen worden op de algemene principes en valt de letselschade grotendeels in te delen in de hierna volgende categorieën.

1. Tijdelijke ongeschiktheid

De tijdelijke letselschade wordt op zijn beurt onderverdeeld volgens:

– Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid, dit zijn de fysieke pijn en ongemakken, alsook de impact op de persoonlijke activiteiten).

– Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid, m.n. de hinder die ondervonden wordt bij het verrichten van huishoudelijke taken.

– Tijdelijke economische ongeschiktheid, waarbij het slachtoffer niet of maar deels in de mogelijkheid is om economische (professionele) activiteiten uit te oefenen, al dan niet met meerinspanningen.

De tijdelijke ongeschiktheid wordt uitgedrukt in percentages voor een bepaalde dag of periode. Een volledige tijdelijke ongeschiktheid wordt vergoed aan 100% per dag.

In veel gevallen is een medische gerechtelijke expertise vereist om deze percentages op objectieve wijze te bepalen.

2. Blijvende ongeschiktheid

Blijvende letselschade n.a.v. een whiplash is moeilijk te bewijzen. Soms manifesteren de gevolgen ervan zich pas na vele jaren of neemt de pijn amper af.

De vergoeding voor blijvende ongeschiktheid wordt berekend aan de hand van punten. Voor elke leeftijdscategorie kan dan de vergoeding berekend worden op basis van de toegekende punten. Ook voor de percentages blijvende ongeschiktheid wordt bij een whiplash een drieledige opdeling gemaakt: persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid.

Bijstand bij een whiplash

Al te vaak proberen de verzekeraars ongevallen met een whiplash te minimaliseren en onderling te regelen, met als gevolg een karige vergoeding voor het slachtoffer dat vaak levenslang de gevolgen ondervindt.

Cassier & Van Maldeghem Advocaten staat vaak slachtoffers met een whiplash bij. U kan bij ons terecht voor juridische bijstand en het verdedigen van Uw zaak bij de verzekeraar en nadien, indien nodig, bij de rechtbank. Wij behalen voor onze cliënten steeds de hoogst mogelijke vergoeding.

Voorbeeld schadevergoeding whiplash verkeersongeval

Elk whiplash ongeval is anders en deze gaan van zeer licht tot zeer zwaar, zelfs al zijn er geen medische bewijzen voor te vinden. De schadevergoeding verschilt daarom enorm naargelang het geval en naargelang de verdediging die voor het slachtoffer wordt gevoerd. Vaak zijn de vergoedingen namelijk sterk afhankelijk van concrete interpretatie en hoe goed de klachten worden gedocumenteerd. Essentieel is dat U zich als slachtoffer onmiddellijk laat bijstaan door een onafhankelijke raadsdokter en advocaat.

Schadevergoeding zware whiplash

De schadevergoeding voor een zware whiplash, met ernstige beperkingen van de nekmobiliteit, hoofdpijn, pijnlijke uitstralingen, kan afhankelijk van de casus oplopen tot tienduizenden euro’s. In sommige gevallen kan het slachtoffer het oude werk of leven nooit meer hervatten, zelfs na alle behandelingen uitgeput te hebben (infiltraties, pijnkliniek, …).

Schadevergoeding lichte whiplash

In dit artikel bespreken we verder een (reële) casus van de berekening van een schadevergoeding voor een lichte whiplash ten gevolge van een kop-staartaanrijding. Het slachtoffer in kwestie werd aangereden na aan de rode verkeerslichten tot stilstand te zijn gekomen. De dronken bestuurder reed zonder afremmen in op de personenwagen van het slachtoffer.

Het slachtoffer voelde pijn in de nek, linker arm en schouder tengevolge van de slag. Ze had geen onmiddellijke doktersverzorging nodig, maar er werd nadien een medische controle gedaan waaruit een cervicale whiplash, contusio aan de linker schouder en uitstralingspijn naar de linker arm en hand werden vastgesteld. Het 9 jarige inzittende zoontje werd niet gewond.

Het slachtoffer was 5 dagen arbeidsongeschikt maar kon nadien het werk volledig hervatten.

Berekening schade

Een medische expertise werd uitgevoerd.

De besluiten van de expertise hadden tot conclusie:

Tijdelijke werkongeschiktheid

4 dagen à 100%. Aangezien het slachtoffer geen loonverlies had, bekwam zij hiervoor geen schadevergoeding.

Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid

25% op datum ongeval

4 dagen à 100%

40 dagen à 40%

15 dagen à 25%

30 dagen à 5%

4 maanden à 3%

Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid

25% op datum ongeval

4 dagen à 100%

10 dagen à 40%

15 dagen à 25%

Consolidatie

De consolidatie werd vastgesteld 7 maanden na het ongeval.

De leeftijd van het slachtoffer op datum consolidatie was 42 jaar.

Blijvende persoonlijke ongeschiktheid

Het slachtoffer kreeg 3 punten toegekend voor een niet-aangetoonde whiplash. De vergoeding per punt bedroeg 365,00 EUR.

Blijvende huishoudelijke ongeschiktheid

1 punt werd weerhouden.

Toegekende schadevergoeding

De definitieve schadevergoeding werd vastgelegd op:

Tijdelijke (persoonlijke) ongeschiktheid: 477,75 EUR

Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid: 264,48 EUR

Totaal TO: 724,23 EUR

Blijvende ongeschiktheid:

Persoonlijke ongeschiktheid: 1.095,00 EUR

Huishoudelijke ongeschiktheid: 365,00 EUR

Totaal BO: 1.460,00 EUR

Administratiekosten: 125,00 EUR

Totaal uitgekeerd bedrag

Aldus bekwam het verkeersslachtoffer een totaal uitgekeerd bedrag van 2.317,23 EUR, vermeerderd met de wettelijke intresten vanaf de datum van het ongeval.

Onze expertise bij whiplash

Wij zijn een onafhankelijk advocatenkantoor en hebben geen enkele band met welke verzekeringsmaatschappij dan ook en treden in geen enkele hoedanigheid op voor verzekeraars. Enkel de belangen van het slachtoffer spelen bij ons een rol.

Wij hebben een netwerk van raadsdokters die ervaren zijn met deze situaties en die in overleg met ons de juiste beslissing nemen voor U als slachtoffer.

Wanneer een correcte schadevergoeding niet mogelijk is, zullen wij naar de rechtbank trekken om voor U een maximale vergoeding te bekomen voor de letsels. Wanneer U een waarborg rechtsbijstand heeft, zullen alle kosten (met inbegrip van deze van de raadsdokter) door de verzekeraar vergoed moeten worden.

Rechtspraak

  • 2% voor ongedocumenteerde whiplash

    Voor wat betreft de cervicale wervelkolom, gaat het om subjectieve gewaarwordingen van een whiplash aangezien Dr. Sintzoff geen enkele radiologische evolutie weerhoudt. De experten herinneren eraan dat gebruikelijk een percentage weerhouden wordt tussen 0 en 3% voor een ongedocumenteerde nekpijn. Het is duidelijk dat ze hiermee rekening gehouden hebben en het percentage van 2% kan worden aanvaard voor het cranio-cervicale aspect.

  • Bekijk de uitspraak op 9 juni 2015

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14