Nummer met lokaal tarief

Hoe wordt schade en schadevergoeding berekend

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Bepaling van de schadevergoeding

De toestand voor en na het ongeval wordt vergeleken.

Dit kan een vermindering van het vermogen zijn. Of een geheel of gedeeltelijk verlies van een goed.

Voorwaarden schade

De eerste voorwaarde is dat de schade rechtmatig moet zijn: geen handelingen in strijd met de openbare orde en de goede zeden, bv. zwartwerk

Ten tweede moet de schade zeker zijn, ze mag niet hypothetisch zijn. Bijvoorbeeld complicaties na bekkenbreuk bij latere bevallingen. In deze situaties moet voorbehoud gemaakt worden.
Verlies van een kans kan vergoedbaar zijn. Het moet een reële of ernstige kans zijn. Hoe groter de kans hoe groter de schadevergoeding.

Enkel persoonlijke schade kan vergoed worden. Dit zal zo zijn voor schade in eigen naam. Ook schade kan teruggevorderd worden in naam van de huwgemeenschap. Bijvoorbeeld medische kosten en economische waarde huishouding. Of ook kan schade gevorderd worden door ouders voor hun kind. Inkomstenverlies kan bijvoorbeeld schade door weerkaatsing zijn.

Ten slotte is het duidelijk dat er geen dubbele vergoeding mag zijn. Zo kan er een vergoeding uitgekeerd worden door andere instanties, zoals bijvoorbeeld:

Ziekenfonds
Arbeidsongevallenverzekering
Overlevingspensioen
Hospitalisatieverzekering
OCMW

Voor deze uitkeringen, is er geen vergoeding mogelijk. Wel is er de mogelijkheid dat deze instanties zich subrogeren in de rechten van het slachtoffer en dat zij zich richten tot de aansprakelijke partij.

De subrogatie heeft een dubbele begrenzing:

  1. Ten belope van maximaal de uitkering die gedaan werd
  2. Met een maximum van de vergoeding waar het slachtoffer recht op had

Berekening letselschade

In het geval van letselschade komt voor vergoeding bijvoorbeeld in aanmerking:

a. Materiële schade

Bij zaakschade wordt enkel werkelijke waarde vergoed.

b. Economische schade

c. Morele schade

Dit is de extra-patrimoniale onherstelbare schade

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=325

Gerelateerde artikels

Sorry, Geen gerelateerde Artikels gevonden.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14