Nummer met lokaal tarief

Schadevergoeding slagen en verwondingen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Slachtoffer slagen en verwondingen

Slachtoffer van slagen en verwondingen kan U worden door zowel opzettelijke als onopzettelijke daden. Beide daden worden strafrechtelijk gesanctioneerd en komen in aanmerking om een schadevergoeding te vorderen.

Opzettelijke slagen en verwondingen

Men spreekt van opzettelijke slagen en verwondingen wanneer de daad bewust gesteld wordt, maar zelfs zonder dat men effectief de gevolgen heeft gewild (Cass. 19/10/2011, RABG 2012/8, p. 504, met noot J. De Herdt).

Als deze slagen en verwondingen tot de dood leiden, is er sprake van doodslag. Is de doodslag met voorbedachte rade, dan is er sprake van moord.

Art. 392. Opzettelijk worden genoemd het doden en het toebrengen van letsel met het oogmerk om een bepaald persoon of een persoon die zal worden aangetroffen of ontmoet, aan te randen, ook al was dit oogmerk afhankelijk van enige omstandigheid of van enige voorwaarde en zelfs al heeft de dader zich vergist omtrent de persoon die het slachtoffer van de aanranding is geworden.

Onopzettelijke slagen en verwondingen

Wanneer de slagen en verwondingen veroorzaakt zijn door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, en dus niet opzettelijk werden veroorzaakt, is er weliswaar ook sprake van een misdrijf maar dit heeft een andere kwalificatie met een lichtere bestraffing. Deze bestraffing is nog anders als de slagen en verwondingen werden toegebracht in het kader van een verkeersongeval.

Art. 418. Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419. Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend [euro].
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Schadevergoeding bij slagen en verwondingen

Door het slachtoffer van slagen en verwondingen kan een schadevergoeding gevorderd worden van de dader op grond van art. 1382 en 1383 BW.

De dader zal, indien de schade volledig hem volledig toe te rekenen valt, in moeten staan voor alle gevolgen die het slachtoffer ondervindt.

Indien de dader strafrechtelijk vervolgd wordt en voor de politierechtbank of correctionele rechtbank gedagvaard wordt, kan U zich burgerlijke partij stellen.

Wanneer de zaak door het parket wordt geseponeerd, moet U zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de schadevergoeding in te vorderen.

Bijstand bij het vorderen van een schadevergoeding

Laat U bijstaan door een ervaren advocaat, en contacteer ons om te bespreken hoe we U kunnen helpen bij het vorderen van de hoogst mogelijke vergoeding.

Wanneer U verzekerd bent voor rechtsbijstand in het kader van bijvoorbeeld een autopolis, of een familiale verzekering, zal de rechtsbijstandsverzekeraar alle kosten van onze tussenkomst vergoeden.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=315

Gerelateerde artikels

Schadevergoeding voor verlies van een kans

Schadevergoeding bij overlijden

Voorbeeld schadevergoeding whiplash

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14