Nummer met lokaal tarief

Verlies van een kans

Schade door fout tandarts

Met de LANDSBOND is het hof het eens dat geen speculatieve veronderstellingen kunnen worden gemaakt. De schade die het gevolg is van de concrete situatie die zich heeft voorgedaan, namelijk het ziekteverloop van wijlen mevrouw D. zoals dit het gevolg is geweest van de fout van tandarts D. B., komen voor vergoeding in aanmerking. Volgens het hof leidt het geen twijfel dat de medische behandeling heel anders en beperkter zou zijn geweest bij tijdige ontdekking. De gedane kosten zijn gemaakt omwille van het feit dat de kanker in een laat stadium werd vastgesteld en dit door de hiervoor weerhouden fout.

Vermits het gaat om het verlies van een kans, is tandarts D. B. voor 70% van de schade die het gevolg is van zijn fout, gehouden.

Meer Lezen

Schadevergoeding voor overlijden paard door fout van dierenarts

De rechter oordeelde dat het uitvoeren van een maagsondage door de dierenarts de maagruptuur en bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk had kunnen voorkomen of minstens had kunnen uitstellen, en dat de kans bijgevolg groot is dat er tussen het niet uitvoeren van de maagsondage en de dood van het paard een oorzakelijk verband bestaat, en oordeelden dat het uitvoeren van de maagsondage de maagruptuur en bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk had kunnen voorkomen.

Voor het verlies van de overlevingskans van het paard Prizrak werd een vergoeding toegekend van 80 pct. van 198.186,22 euro of 158.548,97 euro.

Meer Lezen