Specialisaties

Waar kunnen wij U bij helpen?

  • Cel contractueel

Vastgoed

Onze advocaten begeleiden U bij vastgoedtransacties. Zowel adviserend als bij eventuele geschillen voor de rechtbank.

Contracten

Wij kijken contracten na of stellen ze op. Is er een probleem bij de uitvoering of beëindiging van een contract, dan treden wij ook op in een bemiddeling of procedure.

Ondernemingen

Ons kantoor behandelt daarnaast diverse aspecten die verbonden zijn aan het ondernemingsrecht. Dit omvat o.a. handelsrecht, vennootschapsrecht en invorderingen.

  • Cel buitencontractueel

Aansprakelijkheid

Verder kan U een beroep doen op ons als U een partij aansprakelijkheid acht voor schade, of U zelf aangesproken wordt tot schadevergoeding. Voorbeelden zijn de aansprakelijkheid van een vastgoedmakelaar, architect, aannemer, notaris, …

Verdediging rechtbank

Daarnaast kunnen wij U ook vertegenwoordigen voor de politierechtbank bij inbreuken op het verkeersrecht, en vorderen wij uiteraard ook waar nodig de schade van de aansprakelijke partij.

Gespecialiseerd advocatenkantoor

Als advocatenkantoor in Gent en Antwerpen hebben wij van bij de aanvang bewust voor gekozen geen allround praktijk te vormen. Gespecialiseerde kantoren zijn heden ten dage niet meer weg te denken, daar waar ze vroeger eerder uitzonderlijk waren.
Dat betekent dat wij enkel specifieke materies behandelen die dezelfde juridische grondslagen delen.

“Juridische specialisatie is in onze rechtsorde een must geworden.”

Wij richten ons concreet op de rechtsgebieden contracten, vastgoed, economisch recht en aansprakelijkheidsrecht (waaronder verkeersrecht). Door ons te specialiseren zijn wij als kantoor in staat voortdurend de laatste juridische evoluties op te volgen binnen deze gebieden.
Specialisatie mag echter geen synoniem zijn voor vakbekrompenheid. Daarom blijft de brede kennis van onze advocaten nog steeds een belangrijk aandachtspunt.
Bent u niet zeker of uw situatie betrekking heeft op één van onze specialisaties? Contacteer ons via het contactformulier of kom na afspraak langs op ons advocatenkantoor in Gent, in Antwerpen of in Brussel.