Nummer met lokaal tarief

Sterk in Ondernemingsrecht
Meer over ons

Uw advocaten Ondernemingsrecht

Alto advocaten is een gespecialiseerd kantoor ondernemingsrecht, centraal gelegen te GentAntwerpen en Brussel.

Onze specialisten hebben de kennis om Uw onderneming met raad en daad bij te staan.

Onze ondernemingsadvocaten kunnen U o.a. bijstaan bij het opstellen van contracten, het beheersen van conflicten met zakenpartners, eenvoudige en online opvolging van incasso, …

Wij volgen Uw dossier van A tot Z op en nemen elke stap met U door. Uw tevredenheid als cliënt staat centraal. Onze trackrecord spreekt voor zich.

Contacteer ons vrijblijvend voor een intake telefonisch, per e-mail of via het online contactformulier.

Wij denken met U mee bij conflictbeheersing en handelen pro-actief op zoek naar de beste oplossing voor Uw onderneming.

Voor incasso-beheer kan U bij ons online een dossier opstarten! U kan zowel nog een laatste betalingsherinnering laten sturen, en gratis overschakelen naar de efficiënte en kostenbesparende B2B IOS procedure. 

Alto Advocaten is ook Uw partner voor grensoverschrijdend of digitaal ondernemen. 

Wij hebben een focus op internationaal recht en intellectueel eigendomsrecht

Contacteer Ons

Maak een afspraak

Contactgegevens

Nummer met lokaal tarief

Wat is ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht valt onder het economisch recht en omvat alle rechtsregels die betrekking hebben op de handel en het ondernemen.

In strikte zin kan verwezen worden naar het Wetboek Koophandel, dat uitgevaardigd werd op 10 september 1807 en intussen uiteraard ontelbare keren werd gewijzigd. Handelaars worden in dit wetboek gedefinieerd als zij die daden uitoefenen, die bij de wet daden van koophandel genoemd worden, en daarvan, hoofdzakelijk of aanvullend, hun gewoon beroep maken.

Onder Europese invloeden vervaagt het onderscheid tussen handelaars en andere (vrije) beroepen en wint het begrip “onderneming” steeds meer aan belang.

Alle ondernemingen zijn in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de gegevens van iedere onderneming kunnen via de online gegevensdatabankgeraadpleegd worden.

Onder de categorie ondernemingsrecht
valt

  • Alle geschillen met en tussen handelaars, met verwijzing naar het toepassingsgebied van de Wet Koophandel
  • Redactie van handelsovereenkomsten, contractuele voorwaarden, zowel met een nationaal als een internationaal karakter
  • In de ruime zin de regelgeving in verband met handelspraktijken en de bijzondere rechtsplegingen waaronder kort geding en de stakingsprocedure.
  • Bescherming van intellectueel eigendomsrecht (IE), waaronder auteursrecht en merkenrecht
  • Begeleiding bij de overdracht van een onderneming, bedrijfstak, handelsfonds
  • Invordering van facturen

Wanneer komen wij als advocaat ondernemingsrecht tussen?

Onderhandelen en adviseren

Wij adviseren KMO’s over contracten, stellen algemene voorwaarden of specifieke overeenkomsten op, voeren onderhandelingen, …

In het kader van een productiesamenwerking werden wij door een Gentse voedselfabrikant gevraagd om te assisteren bij de onderhandelingen over een nieuwe contract. De problematische clausules werden door ons heronderhandeld en zo kon een succesvolle partnership zonder juridische risico’s voor beide partijen opgestart worden.

Procedureel

Een Gents softwarebedrijf werd aangesproken door een klant die ontevreden was over de aankoop van een ERP softwarepakket. Een minnelijke oplossing bleek niet mogelijk, waarop onze cliënt werd gedagvaard om het volledige aankoopbedrag terug te betalen. In een expertise werd echter aangewezen dat het softwarepakket geen fouten of bugs bevatte die het gebruik onmogelijk zouden maken. De rechtbank van koophandel van Oosende, en in beroep het hof van beroep te Gent, volgden het advies waardoor ook de achterstallige facturen konden gerecupereerd worden.

De voormalige manager trachtte van een Antwerps technologiebedrijf een vergoeding te bekomen nadat de samenwerking was stopgezet. Omdat onze cliënt terecht deze vergoeding weigerde, ging de ex-manager uiteindelijk over tot dagvaarding tot het betalen van achterstallige commissies en een uitwinningsvergoeding. De bevoegde rechter te Antwerpen oordeelde dat er inderdaad geen vergoedingen verschuldigd waren en het contract correct was beëindigd.

Internationaal

Voor een Nederlandse onderneming verdedigden wij succesvol het gebruik van hun logo door de Belgische vestiging in een geschil tegen een buitenlandse concurrent. De rechter in kort geding te Gent volgde onze argumentatie dat tussen de merken geen verwarring mogelijk was. Op deze manier bespaarde onze cliënt niet alleen de gevorderde schadevergoedingen, maar kon de huisstijl behouden blijven. Omdat de rechter onze argumentatie over elk aspect bevestigde, volgde geen hoger beroep.

In een ander internationaal geschil werd een Nederlands bedrijf geconfronteerd met een vroegere zakenpartner die nu op zeer agressieve wijze de markt trachtte te controleren. Hierop werd door de concurrent een stakingsvordering voor de Antwerpse stakingsrechter gebracht. Met behulp van de technische bevoegdheidsregels werd aangetoond dat de staking zonder wettelijke grondslag werd gevraagd. De stakingsvordering werd door de Rechtbank van koophandel te Antwerpen daarop afgewezen. Daardoor kon de cliënt verder handel blijven voeren en werd een groot omzetverlies vermeden. Omdat de zaak op een juridisch-technische kwestie werd beslist, kwam er geen hoger beroep, zodat ook de proceskosten werden beperkt.

Testimonials

Recente Artikels

Over Ons

Alto Advocaten is gevestigd te Gent, Antwerpen en Brussel. Onze advocaten staan klaar om U met Uw juridisch probleem te helpen.

Klik door om meer over ons te weten te komen.