Nummer met lokaal tarief

Hoger beroep burgerlijke partij

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Burgerlijke partij in het strafproces

De burgerlijke partij wordt een partij bij een strafrechtelijke procedure in hoofdzaak door het neerleggen van een nota burgerlijke partijstelling. Zoals elke andere partij heeft zij ook de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een vonnis gewezen in eerste aanleg.

Wanneer de strafrechter een uitspraak doet op strafrechtelijk vlak, kan dit ook van belang zijn voor de burgerlijke partij. Zo zal een vrijspraak op strafgebied, ervoor zorgen dat de strafrechter zich ook niet buigt over de burgerlijke vordering. De strafrechter zal zich dan onbevoegd verklaren om kennis te nemen van de schade-eis. Daarom is het belangrijk te weten wanneer een burgerlijke partij hoger beroep kan aantekenen.

Mogelijkheden tot hoger beroep

De burgerlijke partij kan net zoals elke andere partij hoger beroep aantekenen binnen de 30 dagen na het vonnis.

Hoger beroep wordt afgelegd middels een verklaring op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken. Daarnaast moet ook een verzoekschrift neergelegd worden binnen dezelfde termijn:

“Op straffe van verval van het hoger beroep bepaalt het verzoekschrift nauwkeurig de grieven die tegen het vonnis worden ingebracht, met inbegrip van de procedurele grieven, en wordt het verzoekschrift binnen dezelfde termijn en op dezelfde griffie ingediend als de in artikel 203 bedoelde verklaring. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de eiser in beroep of zijn advocaat, of door een ander bijzonder gevolmachtigde. In dit laatste geval wordt de volmacht bij het verzoekschrift gevoegd.
   Dit verzoekschrift kan ook rechtstreeks worden ingediend op de griffie van de rechtbank of het hof waarvoor het hoger beroep wordt gebracht.
   Daartoe kan een formulier, waarvan het model wordt bepaald door de Koning, worden gebruikt.
   Deze bepaling geldt ook voor het openbaar ministerie.”

Is er een hoger beroep tegen de burgerlijke partij, dan beschikt deze over een bijkomende termijn van tien dagen om hoger beroep in te stellen tegen de beklaagden en de burgerrechtelijk aansprakelijke personen die zij in de zaak wil doen blijven, onverminderd het recht incidenteel beroep in te stellen. (art. 203 W Sv)

Kosten van het hoger beroep

Met betrekking tot de kosten van het hoger beroep wanneer de zaak verloren wordt kan verwezen worden naar artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering:

“De burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard of die zich met een afzonderlijke vordering heeft aangesloten bij een rechtstreekse dagvaarding van een andere burgerlijke partij, of die, bij ontstentenis van enig beroep van het openbaar ministerie, de beklaagde of burgerrechtelijk aansprakelijke persoon, hoger beroep heeft ingesteld en die in het ongelijk wordt gesteld, kan worden veroordeeld tot het aan de beklaagde en aan de burgerrechtelijke aansprakelijke persoon betalen van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald door het vonnis.” 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=323

Gerelateerde artikels

Sorry, Geen gerelateerde Artikels gevonden.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14