Nummer met lokaal tarief

Volkswagenfraude – laatste update

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Na het jarenlang opvolgen van de zaak moeten wij helaas vaststellen dat er weinig vooruitgang is geboekt in Europa.

In vele lidstaten is het juridisch systeem in het nadeel van de individuele consument en bestaan er geen of beperkte groepsvorderingen.

Tevens speelt de juridische complexiteit en de bevoegdheidsversnippering een grote rol, net zoals het onvermogen van de overheid om een dergelijke rechtsgang efficiënt te organiseren.

Voor de consument is de burgerlijke partijstelling de meest voor de hand liggende manier om een schade-eis in te stellen. Tot op vandaag is het strafdossier echter nog steeds niet afgesloten. Dit is een nijpend probleem, omdat de burgerlijke vordering in principe verjaart 5 jaar vanaf de dag waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade. Er zal derhalve geen tijdige vordering van het parket meer komen, zodat deze piste nu volledig uit te sluiten valt.

Naar gelang de zienswijze zal de buitencontractuele vordering dus onherroepelijk verjaren eind september of oktober 2020.

Echter, wie zijn of haar voertuig aankocht op of ná 1 september 2014 (ongeacht of dit voertuig nieuw of tweedehands, al dan niet bij een particulier, werd aangeschaft), en geen verklaring van keuzerecht heeft gedaan, is automatisch aangesloten bij de zaak ingeleid bij verzoekschrift in collectief herstel door de consumentenorganisatie TEST AANKOOP bij de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (de toepassing van het collectief herstel is echter wel beperkt tot welbepaalde inbreuken).

Geen enkel advocatenkantoor zal wegens de verregaande financiële, administratieve, organisatorische en juridische complexiteit bijstand kunnen verlenen voor een groepering van consumenten, aangezien deze naar Belgisch Recht slechts mogelijk is volgens de hiervoor vermelde procedure tot collectief herstel.

Wij raden U dan ook aan, in zoverre U dit nog niet gedaan zou hebben, U in contact te stellen met de consumentenorganisatie TEST AANKOOP, om U op de hoogte te houden over de procedure tot collectief herstel als U aan de voorwaarden voldoet en/of de vrijwaring van Uw rechten als consument tijdig te laten uitoefenen. Zij kunnen in elk individueel geval adviseren welke stappen best genomen worden en welke kosten en risico’s daaraan verbonden zijn. Er zijn tevens een aantal Europese organisaties die beogen een schadevergoeding te bekomen en waarbij U desgevallend kunt aansluiten, mocht U dat nog niet gedaan hebben.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14