Sjoemelsoftware

Betekenis sjoemelsofware

Het begrip “sjoemelsoftware” verwijst naar het heimelijk gebruik van technische middelen (“manipulatie-instrumenten) om de uitstoot van een voertuig kunstmatig te controleren. Dergelijke manipulatie wordt in het Engels omschreven als “defeat device”.

Het gebruik van sjoemelsoftware wordt o.a. door de Verordening (EG) nr. 715/2007 verboden.

De term kwam in zwang na de bekendmakingen van Volkswagen dat bij miljoenen wagens was gefraudeerd met als doel de emissietesten te omzeilen.

“Sjoemelsoftware” werd in Nederland verkozen tot woord van het jaar 2015.

Sjoemelsoftware Volkswagengroep

Voor tot dusver geweten had de sjoemelsoftware van Volkswagen betrekking op de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Niet alleen Volkswagenvoertuigen werden met de software uitgerust. Ook Audi, Skoda . Meer bepaald gaat het om wagens met motortype EA189

Daarnaast maakte ook Porsche bekend dat de software ook in hun modellen werd geïnstalleerd.

De bekendmakingen hebben geleid tot een stormvloed van gerechtelijke procedures tegen de Volkswagengroep en het volledige Volkswagennetwerk.

Gerelateerde Artikels