Stand van zaken na nieuwe oproepingsbrief

Update wel of niet laten uitvoeren? Inmiddels heeft de invoerder van Volkswagen in België een nieuwe zending oproepingsbrieven de deur uitgestuurd. Sommige van deze brieven werden aangetekend verzonden en wij ontvingen daarover dan ook zeer veel vragen. Ten opzichte van de andere nieuwsbrieven is er wat betreft ons standpunt over de update niets veranderd. Vanuit […]

Opvolging na software update Volkswagen

Update laten uitvoeren of niet?

Door het feit dat Volkswagen de gedupeerden tracht onder druk te zetten om de update uit te voeren, ontvangen wij daarover veel vragen.

Ten opzichte van onze laatste nieuwsbrief blijft het standpunt ongewijzigd: de update valt af te raden. Helaas ontbreekt gedetailleerde onderzoek over de gevolgen van de update nog steeds, maar alle technische rapporten zijn duidelijk: er zijn onvermijdelijk negatieve effecten voor het voertuig dat de update zou ondergaan. Daarom doen wij ook een oproep om wie de update wel al heeft laten uitvoeren alle problemen te melden (zie verder).

Evenwel is het voor ons niet mogelijk om hierover een definitief en sluitend juridisch advies te verlenen, omdat Volkswagen weigert de specificaties van de update vrij te geven en er soms in individuele gevallen contractuele of andere tegenindicaties zijn (zoals o.a. het vervallen van contractuele garanties). Ook kan het standpunt van de overheid hierover veranderen.

Brengt U de wagen binnen voor onderhoud of herstelling en U wenst niet dat de update wordt uitgevoerd? Wij ontvingen helaas al veel meldingen dat de update soms zonder goedkeuring wordt gedaan. Meld daarom steeds vooraf schriftelijk aan de garagist dat U de update weigert. Een ander alternatief is om eventueel het onderhoud van Uw wagen aan een niet-concessiehouder toe te vertrouwen.

Centralisatie strafdossier Volkswagen

Centralisatie strafonderzoek Het strafonderzoek is nog lopende en werd gecentraliseerd in Brussel. Hierin zijn ook de klachten die door ons kantoor werden geformuleerd gebundeld. Van zodra het onderzoek afgerond is, zullen wij alle geregistreerde slachtoffers op de hoogte brengen. Dit kan zeker nog enkele weken of maanden duren. In tussentijd kunnen wij daarover ook niet […]

Volkswagen start met aanpassingen sjoemelsoftware

Start aanpassingen sjoemelsoftware Ondertussen zijn de eerste oproepingen gevolgd om de door Volkswagen voorgestelde “interventies” te laten uitvoeren. Wij ontvangen uiteraard veel vragen of de interventie verplicht is. De Volkswagen invoerder heeft inderdaad gemeld dat de interventie verplicht uit te voeren is. Deze beslissing komt echter vanuit Volkswagen in Duitsland. De Belgische overheid stuurt er ook […]

Opnieuw sjoemelsoftware in het vizier?

Al jarenlang wordt vastgesteld dat automerken uitstootwaarden bewust manipuleren. Er bestaat een schermzone binnen de zeer vrije testprotocollen.

Volkswagenfraudezaak concrete acties

Geen vrijwillige schadevergoeding door Volkswagen Wat eerder al werd verwacht, is nu officieel bevestigd door Volkswagen. De Europese slachtoffers worden, in tegenstelling tot de Amerikaanse gedupeerden, niet vrijwillig vergoed voor hun schade en kosten. De werkelijke reden voor dit manoeuvre wordt door Volkswagen niet gelost. Wel is het een vaststaand feit dat het leeuwendeel van […]

Schadevergoeding eisen voor Volkswagen sjoemelsoftware

De bekendmaking van de fraude met de dieseltesten (“dieselgate”) heeft voor een schokgolf van juridische consequenties gezorgd voor Volkswagen.