Nummer met lokaal tarief

Schadevergoeding eisen voor Volkswagen sjoemelsoftware

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wil u een schadevergoeding eisen wegens de dieselgatefraude door Volkswagen? Registreer u zelf ook als gedupeerde via ons speciaal registratieformulier of per e-mail naar volkswagenfraude@cvm-advocaten.be. U hoeft enkel uw naam en e-mailadres op te geven. U wordt vervolgens op de hoogte gehouden van alle stappen die door ons kantoor ondernomen worden. De registratie als gedupeerde is gratis. U beslist later zelf om toe te treden tot een schikking of groepsvordering. Inmiddels zijn ruim 3.000 benadeelden geregistreerd bij ons kantoor.

Naar het registratieformulier

facebookIconVolg ons ook op facebook voor de laatste updates.

Fraude op grote schaal

De bekendmaking van de fraude met de dieseltesten (“dieselgate”) heeft voor een schokgolf van juridische consequenties gezorgd voor Volkswagen.

De schaal van de fraude is ongezien. Wereldwijd zou het om 11 miljoen wagens gaan. Het gaat om de motor van het type EA 189. Ook de audi-modellen A1, A3, A4 en A6 zouden getroffen zijn. Wij ontvingen ook meldingen voor de audi A5, Q3, Q5 en TT.

Seat en Skoda wagens vallen ook onder de fraude.

De omvang van de fraude werd stelselmatig uitgebreid naar andere modellen en motortypes.

Op maandag 2 november 2015 heeft de EPA bekend gemaakt dat ook onregelmatigheden zijn gevonden bij V6 TDI motortypes (3 liter). Er is daarbij o.a. ook sprake van wagens van Porsche.

In een perscommuniqué van dinsdag 3 november 2015 werd door Volkswagen bevestigd dat ook gesjoemeld werd met het doel de CO2 waarden te manipuleren. Daarbij zouden ook benzine voertuigen betrokken zijn.

Identificatie

De identificatie aan de hand van het chassisnummer is mogelijk via de website van de Volkswagen invoerder D’Ieteren.

De eigenaars van een audi worden alleszins door de invoerder zelf op de hoogte gebracht via een brief. Ook voor de andere merken kunnen de gedupeerden via brief op de hoogte gebracht worden. Het is niet geweten of ieder slachtoffer via brief op de hoogte zal gebracht worden

In België zou de helft van de ingeschreven wagens van de Volkswagen groep getroffen zijn of maar liefst 400.000 voertuigen. Dit aantal is inmiddels herleid tot circa 320.000 wagens.

De CO2 fraude zou betrekking hebben op ruim 800.000 wagens.

Aansprakelijkheid

Door de fraude maakt Volkswagen zich schuldig aan de overtreding van diverse, strafrechtelijke én burgerrechtelijke regels.

Strafrechtelijk riskeert het concern Volkswagen heel wat.

In Amerika zouden al 25 class-actions op dieselgate gesteld worden. Ook in andere landen vormen zich groepen van slachtoffers van de fraude.

De Amerikaanse overheid heeft ook een onderzoek geopend en de Volkswagen groep riskeert daar tot 37.500,00 dollar per wagen te moeten uitbetalen. Ook het milieudepartement heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar Volkswagen.

Er zijn reeds verschillenden politieke en publieke oproepen geformuleerd aan Volkswagen om de gedupeerde klanten te compenseren, zonder resultaat.

Naar Belgisch recht, wat valt onder het continentaal rechtsysteem, bestaan geen “punitive damages”. Deze vorm van schadevergoeding omvat ook een bestraffing en daardoor kunnen de vergoedingen zeer hoog oplopen, zoals vaak in class-actions in Amerka.

Wel is er de mogelijkheid in België om de producent of zelfs de verdeler aan te spreken voor een individuele (burgerlijke) schadevergoeding.

Welke schadevergoeding?

In het Belgisch recht is een class-action slechts mogelijk door een groepering van individuele vorderingen (onafgezien van de zeer specifieke procedure van de rechtsvordering tot collectief herstel). Vandaar het belang van een tijdige registratie als gedupeerde om een schadevergoeding te kunnen bekomen.

De individuele schadevergoeding kan naar Belgisch recht verschillende bestanddelen omvatten:

– De waardevermindering van de wagen (inruilwaarde), indien deze uitgerust is met de fraudesoftware. De wagen zal immers aan vermogen inleveren en een hogere CO2 uitstoot (en brandstofverbruik) vertonen van zodra de software wordt aangepast. Mét de software stoot het voertuig tot 40 keer de officieel opgegeven waarden uit.

Zonder softwareaanpassing, zijn de “sjoemelwagens” ook beduidend in waarde gedaald.

Deze vergoeding kan o.i. oplopen tot duizenden euro’s, afhankelijk van het type wagen. Belangrijk is het chassisnummer van de wagen te laten controleren en een formele bevestiging te ontvangen dat het voertuig inderdad getroffen is door de fraude. De schade kan aangetoond worden door alle bewijsmiddelen. Het is niet uitgesloten dat een deskundigenonderzoek kan bevolen worden om de exacte gevolgen van de fraude en de omvang van de schadevergoeding te bepalen.

Door gebruik van een gebrekkig uitlaatgasrecircultatiesysteem (EGR – exhaust gas recirculation) met als enige doel de winstmarge te behouden of te vergroten, wordt ook een hogere onderhouds- en herstellingskost veroorzaakt voor de eigenaar van het minderwaardige sjoemelvoertuig, dat eigenlijk nooit kon geleverd worden volgens de specificaties.

– De meerkosten die veroorzaakt zijn of zullen worden wegens een hoger verbruik. Het hoger verbruik kan ontstaan omwille van verschillende oorzaken en hangt af van het type NOx beperkingssysteem dat in de wagen werd geïnstalleerd. Ook bij een eventuele aanpassing van de software zal een meerkost bestaan (hetzij bij het herafstellen van de EGR/LNT en de resulterende hogere CO2 uitstoot, hetzij bij installatie van SCR – selective catalytic reduction – wegens hoger gewicht).

Omdat de CO2 uitstoot nauw gerelateerd is aan het brandstofverbruik, is de meerkost voor de voertuigen betrokken bij de CO2 fraude vaststaand.

– Een schadevergoeding wegens “derving”, d.i. de vergoeding omwille van het niet-conform zijn van de wagen met de specificaties en zelfs het moreel leed waarmee de bestuurder getroffen is. Deze schade zal ex aequo et bono begroot moeten worden en desgevallend naar billijkheid geval per geval aan het oordeel van de rechter overgelaten worden.

Ook wanneer U de wagen tweedehands heeft aangekocht, komt U in aanmerking voor een schadevergoeding. Hetzelfde geldt voor een leasingwagen.

Beurswaarde

En niet te vergeten is er ook schadevergoeding te halen door de gedupeerde beleggers die zeer grote sommen dreigen te verliezen door de vermindering van de beurswaarde met zelfs meer dan een derde tijdens de eerste week van het schandaal.

Ben ik verplicht mijn wagen te laten herstellen?

De Volkswagen groep heeft medegedeeld de kosten voor haar rekening te nemen om de getroffen voertuigen “aan te passen”.

Intussen heeft Volkswagen voor alle modellen een “softwareupdate” voorgesteld.

Een loutere softwareupdate en technische optimalisatie zal onvermijdelijk zorgen voor een verlies aan vermogen en een hogere CO2 uitstoot (en dus meer brandstofverbruik). Deze bevinden werden door onafhankelijke onderzoeken bevestigd. Ook bij de softwareaanpassingen bij de Opel Zafira werd door de VRT nieuws een vermogensverlies van 20% vastgesteld.

Het installeren (of uitbreiden) van een SCR systeem in circa 11 miljoen voertuigen door Volkswagen is de enige mogelijke technische oplossing, maar wordt praktisch en financieel gezien als onmogelijk. Maar ook daar zijn nadelen voor de eigenaar voor het voertuig aan verbonden.

Voorlopig wordt door de overheid nog niet verplicht om de interventie te laten uitvoeren. Of deze verplichting er effectief zal komen, is nog niet geweten.

De niet-conforme sofware zou op zich geen gevolgen hebben voor de technische veiligheid of het rijgedrag van de wagen. Hier moet een kanttekening bij gemaakt worden, omdat het gebrekkig emissiecontrolesysteem weldegelijk gevolgen kan hebben op de mechaniek, zoals het zonder reden stilvallen van het voertuig.

Ook wanneer u zelf beslist om de wagen te laten “aanpassen”, blijft er een recht op schadevergoeding bestaan (zie hierboven). Aan te raden is geen enkel document hierover te tekenen zonder voorafgaand advies.

Update: Volkswagen start met aanpassingen sjoemelsoftware

Tweedehands aankopen en leasing

Verder ontvangen wij ook nog diverse vragen omtrent tweedehands aankopen. Indien de wagen werd aangekocht, voordat kennis werd genomen van de fraude kan nog steeds volledige schadeloosstelling gevraagd worden. Dit is alleszins het geval voor aankopen vóór de verklaring van Volkswagen op 22 september.

Wat met leasing? Voor wagens die onder een leasingcontract vallen, is het ook mogelijk een schadeloosstelling te vorderen.

Een schikking?

Op 9 november 2015 raakte bekend dat Volkswagen in de Verenigde Staten een schikking zou voorstellen aan de US gedupeerden van omgerekend 1.160,00 EUR. Dit onder zware druk van de EPA, waarbij gezwaaid wordt met boetes tot 37.500 EUR per voertuig.

Het is niet geweten of in Europa een gelijkaardig voorstel zal volgen. Omdat het “slechts” gaat om 482.000 voertuigen lijkt de kans klein dat Volkswagen het voorstel uitbreidt naar de resterende circa 11 miljoen (!) wagens.

Aan onze ingebrekestelling aan Volkswagen om een passende schadevergoeding voor te stellen aan de Belgische gedupeerden werd geen gevolg gegeven. Op 21 november werd door de woordvoerder van Volkswagen bevestigd dat de Europese slachtoffers niet op een vergoeding moeten rekenen. Ons kantoor acht dit onaanvaardbaar en wij blijven ijveren voor een volledige schadeloosstelling door Volkswagen.

 

Update 13/10/2015

Doordat wij reeds gecontacteerd zijn door verschillende getroffen eigenaars bereiden wij een ingebrekestelling aan Volkswagen en de invoerder voor.

Update 15/10/2015

Door de grote toevloed aan registraties zijn wij sinds 18u25 gisteren niet meer in de mogelijkheid om onmiddellijk alle aanmeldingen persoonlijk te behandelen. De registratie is daarom geautomatiseerd.

In verband met de algemene werking van ons kantoor verloopt de behandeling van de lopende dossiers op normale wijze.

Update 19/10/2015

Meer informatie kan U nalezen in onze eerste nieuwsbrief. Heeft U zich aangemeld voor registratie, maar de nieuwsbrief niet ontvangen? Mogelijks is de nieuwsbrief in de trash folder terecht gekomen. Vindt U de nieuwsbrief niet terug, dan heeft zich wellicht een fout voorgedaan, neem dan contact met ons op.

Update 20/10/2015

Wij verzonden de eerste nieuwsbrief ook aan de tweede lijst van gedupeerden.

Update 27/10/2015

De tweede update werd verzonden aan wie tot dit tijdstip geregistreerd werd.

Update 06/11/2015

De derde mailing werd vandaag verzonden.

Update 08/11/2015

Deze pagina werd aangepast aan de laatste onthullingen en onderzoeken van de afgelopen week.

Update 09/11/2015

In Amerika wordt een schikking aan de gedupeerden voorbereid. Meer informatie is verwerkt in deze pagina.

Update 21/11/2015

De woordvoerder van Volkswagen heeft bevestigd dat er geen vrijwillige schadevergoeding zal komen voor Europese gedupeerden.

Update 04/12/2015

Wij zijn gestart met het dagvaarden van de eerste zaken op contractuele grondslag. Deze dagvaardingen worden gericht tegen de Volkswagendealers op grond van het koopcontract.

Update 08/12/2015

Eén van de burgerlijke zaken wordt ingeleid voor de Rechtbank van koophandel te Brussel.

Update 08/02/2016

Een nieuwsbrief in verband met de aanpassing van de sjoemelsoftware is verzonden. Deze informatie kan U ook hier nalezen.

Update 08/04/2016

Het strafdossier werd gecentraliseerd. Lees daarover meer in ons artikel op deze website.

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14