Nummer met lokaal tarief

Stand van zaken na nieuwe oproepingsbrief

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Update wel of niet laten uitvoeren?

Inmiddels heeft de invoerder van Volkswagen in België een nieuwe zending oproepingsbrieven de deur uitgestuurd. Sommige van deze brieven werden aangetekend verzonden en wij ontvingen daarover dan ook zeer veel vragen.

Ten opzichte van de andere nieuwsbrieven is er wat betreft ons standpunt over de update niets veranderd. Vanuit technisch standpunt is de update ten zeerste af te raden. De update is in België nog niet officieel verplicht.

Wenst U de update niet te laten uitvoeren, dan raden wij aan om de garagist schriftelijk (bij voorkeur met ontvangstmelding) hierop te wijzen. Tegelijk kan U een aantekening maken op de werkbon en een kopie daarvan vragen.

Laat U de update bewust wél uitvoeren, dan raden wij U aan minstens een voorbehoud te maken en geen afstand van Uw rechten te doen.

Vaak krijgen wij echter de melding van het gegeven dat de update werd uitgevoerd zonder toestemming. Wanneer U dit vooraf schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, is het o.i. mogelijk de garagist hiervoor aan te spreken.

Wij blijven intussen ook meldingen van defecten en technische pannes ontvangen. Deze mogen overigens nog steeds verzonden worden naar ons afzonderlijk e-mailadres volkswagenfraude@cvm-advocaten.be.

Stappen indien Uw wagen technische problemen krijgt ingevolge de update

In de eerste plaats kan U schriftelijk bewijs verzamelen. Dit betekent: werkbonnen, facturen, schriftelijk e-mailverkeer, …

Indien U niet voor 100% tussenkomst krijgt voor het defect, kan U van de schade aangifte doen bij Uw verzekeraar of verzekeringsmakelaar. Indien Uw rechtsbijstand deze problemen dekt, kan U o.i. de garage gerechtelijk verplichten om de kosten ten laste te nemen en alle schade te vergoeden, of zelfs om de wagen terug te nemen en de aankoopprijs terugbetaald te krijgen (meer daarover hieronder).

Juridische strijd tegen Volkswagen

Er is over de juridische strijd tegen Volkswagen goed nieuws. Uit Duitsland komen de eerste positieve uitspraken in het voordeel van de eigenaar, waarbij Volkswagen verplicht wordt de wagen terug te nemen en de eigenaar te vergoeden.

Deze evolutie volgen we verder op de voet en zullen we uiteraard zelf ook gebruiken in de rechtszaken die tegen verschillende garagisten lopen.

Wij zijn er van overtuigd dat ook in België Volkswagen verplicht kan worden om de sjoemelwagens terug te nemen en de aankoopprijs terug te betalen, samen met een schadevergoeding!

Heeft U rechtsbijstand voor een individuele rechtszaak, maar weigerde de verzekeraar tot nu toe tussenkomst? Gezien deze nieuwe jurisprudentie raden wij U aan Uw aanvraag opnieuw te formuleren en bij een weigering ons te contacteren. Via een volgende stap kan de zaak naar de Ombudsman van de Verzekeringen, waar wij recent met succes de goedkeuring voor een procedure ontvingen.

Wat betreft de groepsvordering is het strafonderzoek nog steeds lopende volgens het laatste bericht van het Brussels Parket.

 

Update 20/11: op verzoek voegen we hierbij een tekst die U kan opsturen naar de garagist om de update te weigeren:

“Ik beroep mij op mijn recht om de voorgestelde update vooralsnog niet te laten uitvoeren.

Ik vraag u dan ook bij het eventueel binnenbrengen van mijn wagen de software voor het motormanagement niet aan te passen, tenzij ik hiertoe eventueel later mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zou verlenen. In dat laatste geval maak ik reeds expliciet duidelijk dat ik onder geen enkel beding afstand zal doen van mijn rechten, o.a. om te eisen dat het voertuig terug genomen zal worden tegen terugbetaling van de koopsom, of het recht op een schadevergoeding.

Deze mededeling wordt u gedaan onder voorbehoud van al mijn rechten en zonder nadelige erkentenis.”

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14