Nummer met lokaal tarief

Volkswagenfraudezaak concrete acties

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in AansprakelijkheidOndernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Geen vrijwillige schadevergoeding door Volkswagen

Wat eerder al werd verwacht, is nu officieel bevestigd door Volkswagen. De Europese slachtoffers worden, in tegenstelling tot de Amerikaanse gedupeerden, niet vrijwillig vergoed voor hun schade en kosten.

De werkelijke reden voor dit manoeuvre wordt door Volkswagen niet gelost. Wel is het een vaststaand feit dat het leeuwendeel van de sjoemelwagens binnen Europa werden verkocht, zodat een vrijwillige regeling voor alle slachtoffers ver gezocht leek.

De “relatief simpele ingrepen”

Wie de actualiteit gevolgd heeft, zal wellicht gemerkt hebben dat Volkswagen een mirakeloplossing te voorschijn heeft getoverd.

Voor de 1.6 motoren zou het inbouwen van een goedkoop onderdeel (“flow straightener”) samen met een softwareupdate volstaan. Bij de 2.0 motoren wordt enkel een softwareupdate uitgevoerd.

De berichtgeving van Volkswagen is door de gespecialiseerde automedia meteen afgedaan als absurd. Ze dragen op geen enkele manier bij aan het oplossen van het werkelijke probleem voor alle gedupeerden, namelijk dat Volkswagen inferieure emissiecontrolesystemen heeft gesleten als “state-of-the-art”.

In het persbericht van Volkswagen staat verder expliciet te lezen dat het doel van de technische maatregelen blijft om geen afbreuk te doen aan het motorvermogen, het verbruik en de rijprestaties. De gevolgen voor de slachtoffers zijn echter niet alleen reëel, maar werkelijk dramatisch, omdat zij met een minderwaardig voertuig blijven zitten dat helemaal niet ontworpen is om aan de normvoorschriften van de typegoedkeuringen te voldoen.

Ook moet de vraag gesteld worden of de voorgestelde maatregelen zelfs nog maar afdoende zijn om de NOx uitstoot voldoende terug te dringen. De goedkeuring door een Duitse instantie (KBA) doet op zich al wenkbrauwen fronsen. Volgens Europese regelgeving volstaat dit nochtans om ook in de rest van Europa de loper uit te rollen. De Duitse milieuorganisatie “Deutsche Umwelthilfe” heeft al stappen ondernomen tegen deze goedkeuring en zal bij gebreke aan het voorleggen van de testresultaten gerechtelijke stappen ondernemen.

Of de herstellingen nu daadwerkelijk verplicht worden door de overheid valt verder af te wachten. Wij geven U nog mee dat in de bijzondere kamercommissie hierop eerder al bevestigend was geantwoord.

Concrete acties

Ons kantoor heeft niet stilgezeten. Omdat duidelijk werd dat Volkswagen de werkelijke problemen onder de mat zou blijven schuiven, en de slachtoffers niet vrijwillig zou vergoeden, gingen wij over tot concrete acties.

1. Wat betreft de contractuele vorderingen, zullen wij in een aantal dossiers voor de bevoegde rechtbanken o.a. D’Ieteren dagvaarden. Het gaat om individuele vorderingen gebaseerd op de verkoopovereenkomst, met telkens andere partijen, waarbij elke zaak ook afzonderlijk moet behandeld worden. Sommige gedupeerden zijn in rechtsbijstand verzekerd voor deze vorderingen. Enkele verzekeringsmaatschappijen verleenden al tussenkomst hiervoor. U heeft het wettelijk recht om zelf een advocaat te kiezen. Indien de maatschappij tussenkomst zou weigeren, kunnen wij een advies verlenen. Bij een positief advies is de verzekeraar verplicht onze tussenkomst ten laste te nemen.

Hou er rekening mee dat indien U niet verzekerd bent in rechtsbijstand aan deze vordering kosten zijn verbonden. Wij herinneren eraan om de wederpartij (verkoper / dealer) desgevallend reeds aangetekend in gebreke te stellen. Ons model hiervoor vindt U via deze link.

2. Voor de strafrechtelijke inbreuken wordt een gedetailleerde strafklacht neergelegd. Later kan iedereen bij de buitencontractuele vordering tegen Volkswagen AG aansluiten (dit is dan de groepsvordering). Meer informatie zal daarover nog volgen.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14