Nummer met lokaal tarief

Medische fout schadevergoeding

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Basis van de schadevergoeding wegens medische fout

Een medische fout kan de aansprakelijkheid van de geneesheer of het ziekenhuis teweeg brengen, waardoor het slachtoffer recht komt te hebben op een schadevergoeding.

De basis van de schadevergoeding is veelal de contractuele aansprakelijkheid, aangezien tussen patiënt en arts geacht wordt een contract tot stand gekomen te zijn.

Hoe wordt een medische fout bepaald?

De contractuele verbintenis van een geneesheer is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat de arts niet wordt beoordeeld aan de hand van het resultaat dat door de medische ingrepen werd bereikt, maar of de ingrepen op zich zijn uitgevoerd volgens de regels van de kunst (lege artis).

Hoogte van de schadevergoeding

De schadevergoeding wordt in de meeste gevallen vastgelegd bij een medische expertise.

Als er geen vergelijk kan gevonden worden voor een minnelijke medische expertise, is een gerechtelijke expertise noodzakelijk om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.

Voorbeelden medische fout

Schadebedrag van 18.000 EUR wegens fout van tandarts

De nabestaanden van een vrouw die overleed, vorderden een schadevergoeding van de tandarts en stomatoloog wegens een niet behandelde ulceratie die uiteindelijk aanleiding gaf tot het overlijden samen met de concomitante problemen zoals een uitgesproken pleura-uitstorting, een pneumonie, een empyeem, een infectie met multiresistente staphylococcus aureus en tenslotte een candidasepsis.

Een normaal zorgvuldig tandarts geplaatst in dezelfde omstandigheden had wijlen mevrouw D. doorverwezen voor het uitvoeren van een biopt.

De stomatoloog werd niet aansprakelijk geacht. Het kwaad was reeds geschied wanneer de vrouw bij de dokter aanklopte op 8 april 2002. Er had al een doorverwijzing moeten plaatsgrijpen eind januari 2002.

De fout van de tandarts wordt geacht voor 70% toegerekend te kunnen worden op het overlijden.

Enkel de schade van de man van de overledene werd toegekend en begroot op 18.000,00 EUR.

 

Rechtspraak

  Informatieplicht bij sterilisatie

  In de huidige stand van wetenschap en techniek wordt aangenomen dat er bij welke sterilisatietechniek ook steeds, zij het uiterst miniem, een risico op zwangerschap blijft bestaan. In die omstandigheden heeft de gynaecoloog geen resultaatsverbintenis aangegaan.

  De gynaecoloog dient te bewijzen dat hij het echtpaar volledig en juist heeft geïnformeerd en meer precies dat er steeds een, zelfs maar minieme, kans bestond op zwangerschap. Hij kan zich daartoe niet beroepen op het feit dat hij een brochure heeft meegegeven, nu in deze brochure de sterilisatie als definitief wordt voorgesteld.

  Door zijn fout heeft de gynaecoloog aan het echtpaar de kans ontnomen de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van een mogelijke zwangerschap. Het oorzakelijk verband tussen deze fout en de schade is daardoor bewezen.

  Van morele schade is geen sprake omdat dit erop kan wijzen dat het kind als een last wordt beschouwd. Het vorderen van materiële schade heeft echter geenszins deze betekenis. Ouders zijn gerechtigd op de vergoeding van materiële schade die het gevolg is van zwangerschap, geboorte en opvoeding. Ook de medische kosten en de ongemakken verbonden aan de mislukte sterilisatie moeten worden vergoed.

  Bekijk de uitspraak op 19 augustus 1970

  Toezichtsfout chirurg

  De geneesheer-chirurg blijft in alle omstandigheden de coördinator van het geheel der handelingen die tot gemeenschappelijk doel hebben, de zieke chirurgisch te behandelen.

  De chirurg schiet op specifieke wijze te kort in zijn toezichtsopdracht door de mogelijkheid van een postoperatief risico, in het bijzonder het risico op een infectie, van de hand te wijzen en dit risico niet tijdig te erkennen en de correcte diagnose te stellen.

  Het oorzakelijk verband met de fout wordt niet uitgesloten wanneer deze fout alléén de schade niet zou verwekken.

  De fouten die bestaan in een nalaten, namelijk het feit van niet de specifieke houding aan te nemen die door de omstandigheden wordt opgedrongen, zoals voorzorgs – controle – en veiligheidsmaatregelen, kunnen tevens bijdragen aan de schade.

  Bekijk de uitspraak op 19 augustus 1970

  Slecht geplaatste prothese

  Een medische expertise is opportuun wanneer er voldoende bewijzen zijn dat het onderzoek precies en pertinent kan zijn.

  Dat verandert niet wanneer er reeds enige tijd is verstreken en al een hersteloperatie werd uitgevoerd.

  De arts heeft inderdaad geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis. Dit belet echter niet het bevelen van een onderzoeksmaatregel. De opdracht van de gerechtsgeneesheer zal er immers precies in bestaan om na te gaan of de behandelende arts “lege artis” (volgens de regels van de kunst) heeft gehandeld.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=263

Gerelateerde artikels

Sorry, Geen gerelateerde Artikels gevonden.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14