Nummer met lokaal tarief

Vervalste factuur en factuurfraude

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Factuurfraude is schering en inslag

Er duiken steeds meer berichten op van factuurfraude.

Vaak vissen criminelen facturen of betalingsherinneringen uit een brievenbus om ze daarna van een ander rekeningnummer te voorzien.

De gedupeerde krijgt vervolgens aanmaningen van de eigen leverancier en valt uit de lucht dat er nog openstaande bedragen zouden zijn.

Ondertussen is de vogel al gaan vliegen en lijkt het een bijna onmogelijk opdracht de betaalde bedragen te recupereren. En ondertussen moet U alsnog aan de leverancier gaan betalen.

Wat te doen bij factuurfraude?

In de eerste plaats dient U zo snel mogelijk klacht neer te leggen bij de politie. Geef hen het rekeningnummer waarop U verkeerdelijk de bedragen heeft gestort. Soms kunnen nog sommen op desbetreffende rekening geblokkeerd worden, maar even vaak is het al te laat.

Stel Uw bank ook onmiddellijk in kennis van het voorval.

Krijg ik mijn geld nog terug?

Er zijn gelukkig verschillende opties om het teveel betaalde te recupereren, maar veel hangt af van de concrete omstandigheden:

Burgerlijke partijstelling tegen het crimineel netwerk

U kan zich vooreerst burgerlijke partij stellen tegen het crimineel netwerk dat achter de vervalsingen zit. Door klacht neer te leggen bij de politie wordt U automatisch op de hoogte gehouden over het onderzoek. Worden de criminelen daadwerkelijk gevat en vervolgd, kan U proberen de gelden te recupereren voor de rechtbank als burgerlijke partij.

Vordering tegen de bank

Ook de financiële instelling gaat niet per se vrijuit bij het doorgegeven van een betaling op een vervalste factuur of betalingsherinnering.

Er kunnen verschillende gronden zijn waarop U zich tegen de bank kan richten, o.a. in haar hoedanigheid van betalingsdienstaanbieder.

Juridische hulp bij factuurfraude

Cassier & Van Maldeghem Advocaten kunnen U bijstaan bij gevallen van factuurfraude. Wij kijken juridisch na bij welke partij U de bedragen zo snel mogelijk kan recupereren.

Heeft U rechtsbijstand (als particulier in een familiale verzekering of als onderneming in een polis BA uitbating), dan zal de verzekeraar de kosten hiervoor dragen!

Rechtspraak

    Aansprakelijkheid bank bij interne overschrijving

    De bank heeft een verificatieplicht wanneer de betaler en de begunstigde hun rekening hadden bij dezelfde betalingsdienstaanbieder.

    Dit gold ook wanneer het UCV-reglement 99 nog bepaalde dat bij overschrijvingen van 10.000 euro of meer de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde verplicht was te verifiëren of het rekeningnummer en de naam van de begunstigde naar dezelfde persoon verwezen

    Het niet-nakomen van de verificatieplicht dient in hoofde van de bank aangemerkt te worden als zware fout.

    Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14