Nummer met lokaal tarief

Factuur

Betwisten aanmaning tot betalen

Wat? Modelbrief om te antwoorden op de aanmaning tot betalen die door een gerechtsdeurwaarder werd betekend. Modelbrief betwisting Model 1 van het antwoordformulier bij aanmaning

Meer Lezen

Modelbrief factuur protesteren

Modelbrief om factuur te protesteren Geachte, Bij huidig brief protesteer ik uitdrukkelijk de factuur met nummer [x] met datum [xx/xx/xxxx] (optioneel: die ik pas ontving

Meer Lezen

Een aanmaning versturen

Wat is een aanmaning? Een aanmaning is zoals het woord het zelf zegt, U maant een klant of wederpartij aan om iets te doen wat

Meer Lezen

Voorbeeld aanmaning met tips

Wat is een aanmaning Met een aanmaningsbrief doet U een poging om een debiteur tot betalen aan te zetten, nadat een factuur, of meerdere facturen,

Meer Lezen

Voorbeeld factuurvoorwaarden

Geen factuur zonder voorwaarden Elke handelaar zou de gewoonte moeten hebben om de uitgeschreven facturen van algemene, of beter gezegd factuurvoorwaarden te voorzien. De voorwaarden,

Meer Lezen

Vervalste factuur en factuurfraude

Factuurfraude is schering en inslag Er duiken steeds meer berichten op van factuurfraude. Vaak vissen criminelen facturen of betalingsherinneringen uit een brievenbus om ze daarna

Meer Lezen

Ingebrekestelling vereist in factuurprotest

Een factuurprotest in algemene termen, zonder melding van een wanprestatie en zonder opvolgende ingebrekestelling wegens wanprestatie, verhindert de debiteur van de factuur om in een procedure een contractuele tekortkoming in te roepen.

Een contractuele wanprestatie kan voor de rechtbank slechts worden ingeroepen indien er voorafgaandelijk aan de dagvaarding of de instelling van de eis of verweer dienaangaande in conclusies een tijdige ingebrekestelling is geschied.

Meer Lezen