Nummer met lokaal tarief

Voorbeeld factuurvoorwaarden

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Geen factuur zonder voorwaarden

Elke handelaar zou de gewoonte moeten hebben om de uitgeschreven facturen van algemene, of beter gezegd factuurvoorwaarden te voorzien.

De voorwaarden, die bij aanvaarding van de factuur door een andere handelaar er deel van gaan uitmaken, kunnen een zeer handig instrument zijn zo er later betalings- of andere problemen opduiken.

In dit artikel bekijken we een aantal voorbeeld factuurvoorwaarden die zeker aan te raden zijn.

Termijn voor factuurprotest

Een belangrijk voordeel bij factuurvoorwaarden is dat U als handelaar zelf kan bepalen binnen welke termijn klachten dienen toe te komen. Dit is een geoorloofde contractuele bepaling van de wettelijke protestleer die bepaalt dat facturen binnen een redelijke termijnen moeten geprotesteerd worden.

Maak de termijn ook niet té kort, of een rechtbank kan nadien oordelen dat de voorziene protesttermijn onredelijk is.

Voorbeeld factuurvoorwaarde:

Opmerkingen op, of betwisting van, deze factuur moeten aangetekend verzonden worden aan onze hoofdzetel en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Schadebeding

Niet te vergeten is het opnemen van een schadebeding. Dit is een beding waarin een forfaitaire schadevergoeding voorzien wordt wanneer de betaling niet tijdig conform de factuur is verricht. Belangrijk is om te voorzien dat het schadebedrag verschuldigd is van zodra nagelaten wordt de betaling tijdig te doen (zgn. van rechtswege).

Ook hier is het motto, dek Uzelf in, maar overdrijf ook niet. Overdreven schadebeding kunnen door de rechtbank getoetst worden bij een geschil.

Voorbeeld factuurvoorwaarde:

Bij niet tijdige en integrale betaling die wordt ontvangen uiterlijk op de gestelde vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10% over het volledige factuurbedrag met een minimum van 90 EUR per factuur.

Bevoegdheidsbeding

Een factuur is maar zo afdwingbaar als U als schuldeiser betaling kan halen. Wanneer de schuldenaar zijn zetel in een ander gerechtelijk arrondissement (of zelfs land) heeft, kunnen er zich problemen stellen. Voornamelijk zal de kostprijs een rol gaan spelen.

Het bevoegdheidsbeding laat Uw advocaat toe alle zaken voor dezelfde rechtbank te brengen in geval van betwisting.

Bij internationale zaken gaat het nog verder, dan kan U (mits bepaalde restricties) ook het land kiezen. Bij internationale bevoegdheid wordt echter nog een aanvullende toets op grond van bepaalde (Europese) regels gedaan. In het bijzonder moet er al een bestendige handelsrelatie tussen de partijen bestaan om de factuurvoorwaarden toepassing te laten vinden.

Voorbeeld factuurvoorwaarde:

Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, waarvan de interne bevoegdheid wordt bepaald volgens onze hoofdzetel, in het bijzonder deze van het gerechtelijk arrondissement X en het vredegerecht van het kanton Y.

Maatwerk factuurvoorwaarden

Het belang van goede factuurvoorwaarden kan niet onderschat worden.

U wenst factuurvoorwaarden op maat van Uw onderneming? Contacteer onze advocaten om U te adviseren. Wij stellen dienovereenkomstig ook een prijs op maat voor.

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14