Nummer met lokaal tarief

Betwisten aanmaning tot betalen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wat?

Modelbrief om te antwoorden op de aanmaning tot betalen die door een gerechtsdeurwaarder werd betekend.

Modelbrief betwisting

Model 1 van het antwoordformulier bij aanmaning tot betalen

ANTWOORDFORMULIER BIJ DE AKTE VAN AANMANING TOT BETALEN BIJ INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN (artikel 1394/21 van het Gerechtelijk Wetboek)

Mevrouw, mijnheer,
U ontving een AANMANING TOT BETALING van een gerechtsdeurwaarder waarbij u betaling wordt gevraagd van € [AUTOTEKST VERSCHULDIGD BEDRAG].
Wat betekent dit?
Deze procedure laat de gerechtsdeurwaarder toe om na verloop van 1 maand en 8 dagen een titel tegen u uit te laten vaardigen om betaling te bekomen.
Hoe kan u dit voorkomen?
1a. U gaat over tot volledige betaling van € [AUTOTEKST VERSCHULDIGD BEDRAG] binnen de termijn van 1 maand (zie achterzijde).
1b. U kan het volledig bedrag niet in 1 keer betalen?
U moet dan een afbetalingsplan vragen aan de gerechtsdeurwaarder. Let wel, dit afbetalingsplan moet eerst worden goedgekeurd (zie achterzijde).
2. Door binnen één maand door middel van dit antwoordformulier aan de gerechtsdeurwaarder de redenen op te geven waarom u de vordering betwist (zie achterzijde).

Hoe kan u betalen?
(vrij veld in te vullen door de gerechtsdeurwaarder)
Hoe kan u een afbetalingsplan aanvragen?
(vrij veld in te vullen door de gerechtsdeurwaarder)
Hoe kan u betwisten?
Door op dit antwoordformulier de reden(en) van betwisting in te vullen en het af te geven of terug te zenden :
(vrij veld in te vullen door de gerechtsdeurwaarder met andere wijzen van verzending van dit formulier aan de gerechtsdeurwaarder)
(verplicht veld)
[AUTOTEKST ADRES VAN DE GERECHTSDEURWAARDER]
REDEN(EN) VAN BETWISTING :
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
DATUM – NAAM – VOORNAAM – HOEDANIGHEID OF FUNCTIE – HANDTEKENING

Modelbrief pdf

Antwoordbrief betwisting

Termijn om te betwisten

1 maand

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14