Betwisten aanmaning tot betalen

OndernemingsrechtOnze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht

Vragen? Contacteer ons per e-mail of via het online formulier

Wat?

Modelbrief om te antwoorden op de aanmaning tot betalen die door een gerechtsdeurwaarder werd betekend.

Modelbrief betwisting

Model 1 van het antwoordformulier bij aanmaning tot betalen

ANTWOORDFORMULIER BIJ DE AKTE VAN AANMANING TOT BETALEN BIJ INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN (artikel 1394/21 van het Gerechtelijk Wetboek)

Mevrouw, mijnheer,
U ontving een AANMANING TOT BETALING van een gerechtsdeurwaarder waarbij u betaling wordt gevraagd van € [AUTOTEKST VERSCHULDIGD BEDRAG].
Wat betekent dit?
Deze procedure laat de gerechtsdeurwaarder toe om na verloop van 1 maand en 8 dagen een titel tegen u uit te laten vaardigen om betaling te bekomen.
Hoe kan u dit voorkomen?
1a. U gaat over tot volledige betaling van € [AUTOTEKST VERSCHULDIGD BEDRAG] binnen de termijn van 1 maand (zie achterzijde).
1b. U kan het volledig bedrag niet in 1 keer betalen?
U moet dan een afbetalingsplan vragen aan de gerechtsdeurwaarder. Let wel, dit afbetalingsplan moet eerst worden goedgekeurd (zie achterzijde).
2. Door binnen één maand door middel van dit antwoordformulier aan de gerechtsdeurwaarder de redenen op te geven waarom u de vordering betwist (zie achterzijde).

Hoe kan u betalen?
(vrij veld in te vullen door de gerechtsdeurwaarder)
Hoe kan u een afbetalingsplan aanvragen?
(vrij veld in te vullen door de gerechtsdeurwaarder)
Hoe kan u betwisten?
Door op dit antwoordformulier de reden(en) van betwisting in te vullen en het af te geven of terug te zenden :
(vrij veld in te vullen door de gerechtsdeurwaarder met andere wijzen van verzending van dit formulier aan de gerechtsdeurwaarder)
(verplicht veld)
[AUTOTEKST ADRES VAN DE GERECHTSDEURWAARDER]
REDEN(EN) VAN BETWISTING :
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
DATUM – NAAM – VOORNAAM – HOEDANIGHEID OF FUNCTIE – HANDTEKENING

Modelbrief pdf

Antwoordbrief betwisting

Termijn om te betwisten

1 maand

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google voor ons kantoor te Gent of Antwerpen!