Modelbrief factuur protesteren

OndernemingsrechtOnze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht

Vragen? Contacteer ons per e-mail of via het online formulier

Modelbrief om factuur te protesteren

Geachte,

Bij huidig brief protesteer ik uitdrukkelijk de factuur met nummer [x] met datum [xx/xx/xxxx] (optioneel: die ik pas ontving op [xx/xx/xxxx]) en dit omwille van volgende reden:

Tegelijk protesteer ik de factuurvoorwaarden, dewelke ik niet aanvaard.

Ingesloten zend ik U de originele factuur terug.

Dit schrijven is opgemaakt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis of verzaking.

Deze brief wordt U zowel per aangetekend schrijven, als per gewone post, bezorgd en kopie zenden wij tevens aan onze raadslieden Cassier & Van Maldeghem Advocaten.

Hoogachtend,

Download modelbrief factuur protesteren

Een worddocument hiervan U als voorbeeld downloaden.

Modelbrief betwisten aanmaning tot betalen

Voorbeeld antwoord op aanmaning tot betalen betekend door een gerechtsdeurwaarder.

 

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google voor ons kantoor te Gent of Antwerpen!