Modelbrief factuur protesteren

OndernemingsrechtOnze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Modelbrief om factuur te protesteren

Geachte,

Bij huidig brief protesteer ik uitdrukkelijk de factuur met nummer [x] met datum [xx/xx/xxxx] (optioneel: die ik pas ontving op [xx/xx/xxxx]) en dit omwille van volgende reden:

Tegelijk protesteer ik de factuurvoorwaarden, dewelke ik niet aanvaard.

Ingesloten zend ik U de originele factuur terug.

Dit schrijven is opgemaakt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis of verzaking.

Deze brief wordt U zowel per aangetekend schrijven, als per gewone post, bezorgd en kopie zenden wij tevens aan onze raadslieden Cassier & Van Maldeghem Advocaten.

Hoogachtend,

Download modelbrief factuur protesteren

Een worddocument hiervan U als voorbeeld downloaden.

Modelbrief betwisten aanmaning tot betalen

Voorbeeld antwoord op aanmaning tot betalen betekend door een gerechtsdeurwaarder.