Nummer met lokaal tarief

Factuurprotest

Betwisten aanmaning tot betalen

Wat? Modelbrief om te antwoorden op de aanmaning tot betalen die door een gerechtsdeurwaarder werd betekend. Modelbrief betwisting Model 1 van het antwoordformulier bij aanmaning

Meer Lezen

Modelbrief factuur protesteren

Modelbrief om factuur te protesteren Geachte, Bij huidig brief protesteer ik uitdrukkelijk de factuur met nummer [x] met datum [xx/xx/xxxx] (optioneel: die ik pas ontving

Meer Lezen

Bewijs in handelszaken

Vrij bewijs in handelszaken In handelszaken is het kwestie van zo accuraat en snel mogelijk te reageren. Volgens het wetboek van koophandel is het bewijs

Meer Lezen

Een aanmaning versturen

Wat is een aanmaning? Een aanmaning is zoals het woord het zelf zegt, U maant een klant of wederpartij aan om iets te doen wat

Meer Lezen

Voorbeeld aanmaning met tips

Wat is een aanmaning Met een aanmaningsbrief doet U een poging om een debiteur tot betalen aan te zetten, nadat een factuur, of meerdere facturen,

Meer Lezen

Voorbeeld factuurvoorwaarden

Geen factuur zonder voorwaarden Elke handelaar zou de gewoonte moeten hebben om de uitgeschreven facturen van algemene, of beter gezegd factuurvoorwaarden te voorzien. De voorwaarden,

Meer Lezen

Ingebrekestelling vereist in factuurprotest

Een factuurprotest in algemene termen, zonder melding van een wanprestatie en zonder opvolgende ingebrekestelling wegens wanprestatie, verhindert de debiteur van de factuur om in een procedure een contractuele tekortkoming in te roepen.

Een contractuele wanprestatie kan voor de rechtbank slechts worden ingeroepen indien er voorafgaandelijk aan de dagvaarding of de instelling van de eis of verweer dienaangaande in conclusies een tijdige ingebrekestelling is geschied.

Meer Lezen

Boekhouding geen bewijs van betaling

Uit de stilzwijgende aanvaarding van de facturen door verweerster volgt het vermoeden dat de factuur overeenstemt met de overeenkomst tussen partijen.

Een handelaar wordt geacht binnen korte termijn te reageren wanneer hij niet kan instemmen met de hem toegestuurde documenten. Het protest van verweerster geformuleerd in de mail van 20.08.2014 is laattijdig en bovendien is de gegrondheid ervan niet aangetoond.

Verweerster verwijst naar haar boekhouding om te stellen dat al haar facturen betaald zijn. Het feit dat de door eiseres gevorderde facturen in haar boekhouding niet voorkomen, is geen bewijs van betaling.

Meer Lezen

Eenzijdige ontbinding gerechtigd

In haar antwoordschrijven voert de aannemer geen verweer.

De aannemer die handelaar is, diende er kennis van te hebben dat indien zij brieven ontvangt waarvan zij niet eens is met de inhoud, hiertegen prompt dient te protesteren. Zo niet wordt zij geacht de inhoud ervan aanvaard hebben.

Het antwoord van de aannemer dat de bouwheer de offerte niet goed gelezen heeft of van gedachte veranderd is, kan niet aanzien worden als een protest tegen de tenlastelegging van de de aannemer.

De aannemer is professioneel inzake ventilatiesystemen en heeft een offerte opgesteld op basis van eigen studie en de plannen van de architect. Zij bewijst dan ook niet naar genoegen van recht dat haar offerte voldoet aan de vereisten van de plannen.

De bouwheer heeft terecht de samenwerking eenzijdig ontbonden.

De overeenkomst wordt door de rechtbank ontbonden ten laste van de aannemer.

Meer Lezen