Nummer met lokaal tarief

Factuurvoorwaarden

Een aanmaning versturen

Wat is een aanmaning? Een aanmaning is zoals het woord het zelf zegt, U maant een klant of wederpartij aan om iets te doen wat

Meer Lezen

Voorbeeld aanmaning met tips

Wat is een aanmaning Met een aanmaningsbrief doet U een poging om een debiteur tot betalen aan te zetten, nadat een factuur, of meerdere facturen,

Meer Lezen

Voorbeeld factuurvoorwaarden

Geen factuur zonder voorwaarden Elke handelaar zou de gewoonte moeten hebben om de uitgeschreven facturen van algemene, of beter gezegd factuurvoorwaarden te voorzien. De voorwaarden,

Meer Lezen

Internationale rechtsmacht en kantonnale bevoegdheid

Aangezien een bevoegdheidsbeding een beperking inhoudt van de internationale en nationale rechtsregels inzake bevoegdheid, moet het strikt worden geïnterpreteerd. Het bevoegdheidsbeding in de algemene voorwaarden bevat de aanwijzing van de arrondissementeel bevoegde rechter. Het bevoegdheidsbeding bevat echter geen aanwijzing van de kantonaal bevoegde vrederechter. De kantonale bevoegdheid op grond van het bevoegdheidsbeding kan ook niet onrechtstreeks worden afgeleid uit het aangehaalde vestigingsadres van de vennootschap in Gent.

De vrederechter stelt dan ook vast dat de onderhavige vordering buiten het toepassingsgebied van het aangehaalde bevoegdheidsbeding valt. De vrederechter kan zich in deze concrete omstandigheden dan ook niet bevoegd verklaren op grond van artikel 23 E.E.X.-verordening.

Meer Lezen