Artikels Zoeken

Aansprakelijkheid van de gemeente

Principe van aansprakelijkheid De gemeentelijke overheden staan in voor de (verkeers)veiligheid op de op hun grondgebied gelegen openbare wegen. Wettelijke bronnen Art. 1382 BW Art.

Meer Lezen

Willekeurig ontslag

Wat is willekeurig ontslag? Een ontslag is willekeurig wanneer de opgegeven reden geen verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die

Meer Lezen