• 080 360 360

Nummer met lokaal tarief

Artikels

Consultancyovereenkomst

Wat is een consultancyovereenkomst De consultant wordt meestal aangezocht om specifiek advies of bijstand met betrekking tot bedrijfs- of economische processen te verlenen. Consultancy valt onder het

Meer Lezen

Overnameovereenkomst van aandelen

Overname van aandelen Een overnameovereenkomst van aandelen wordt gebruikt wanneer de aandelen van een vennootschap worden overgedragen aan een derde partij. Dit wordt ook wel

Meer Lezen

Productieovereenkomst

De productieovereenkomst Een productieovereenkomst wordt gehanteerd wanneer de productie van een bepaalde zaak uitbesteed wordt aan een derde partij. Vaak vinden de productieovereenkomsten doorgang in

Meer Lezen

De samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst: definiëring? Onder het begrip samenwerkingsovereenkomst valt een brede waaier aan contracten. De aflijning is dermate ruim dat ook de toepasselijke rechtsregels enorm kunnen verschillen. Onder

Meer Lezen

Exclusiviteitsclausule

Exclusiviteit en concurrentie Exclusiviteitsclausules zijn schering en inslag geworden. Door de verregaande juridisering proberen partijen bij de onderhandeling van een overeenkomst hun positie optimaal te benutten.

Meer Lezen

Gevolgen ontbinding overeenkomst

Wettelijke basis Art. 1184. In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet

Meer Lezen

Huurschade bewijzen

Van enkele tot miljoenen euro’s huurschade Welke huur er ook afgesloten is, of dit nu woninghuur, handelshuur, … voor de verhuurder is het natuurlijk van

Meer Lezen

De hardship clausule

Onvoorziene omstandigheden kunnen zich steeds voordoen. Vooral bij langdurige overeenkomsten bestaat er een verhoogd risico op een gewijzigde context. Deze situaties geven gebeurlijk aanleiding tot een contractueel onevenwicht, die de partijen niet beoogden. Vermits verbintenissen van langere duur, omwille van de aard van het voorwerp van de verbintenis of omdat men uiting wil geven aan een bepaald vertrouwen in de contractspartij, in vele gevallen noodzakelijk zijn, is het van belang eventuele contextuele wijzigingen in rekening te nemen.

In deze context moet men de hardship clausules zien. Deze clausules hebben als voornaamste doel contractueel dergelijke risico’s te dekken. Vooral in internationale relaties, waar logischerwijze externe invloeden een grotere rol spelen, bestaat een grote noodzaak dergelijke clausules te hanteren.

Meer Lezen

Voorbeeld ingebrekestelling

Ingebrekestelling verzenden? Onder dit artikel vindt U een gratis voorbeeld ingebrekestelling. Wil U toch liever bijstand? Laat Uw ingebrekestelling dan opstellen door ervaren advocaten! Heeft

Meer Lezen