• 080 360 360

Nummer met lokaal tarief

Artikels

Benadeling bij verkoop vastgoed

Vernietiging wegens benadeling Benadeling is de rechtsfiguur dewelke gehanteerd kan worden om de vernietiging van een koopovereenkomst te vorderen. Deze koopvernietigende benadeling wordt in het

Meer Lezen

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring of non disclosure statement Een geheimhoudingsverklaring of non-disclosure of confidentiality statement wordt vaak toegepast, hetzij alleenstaand, hetzij als clausule vervat in een algemene overeenkomst. Naar

Meer Lezen

Verborgen gebreken

Wanneer is er sprake van een verborgen gebrek Een gebrek is verborgen wanneer het niet zichtbaar is door middel van een eenvoudige inspectie. Het veronderstelt

Meer Lezen

Handelshuur

Handelshuur Handelshuur is de huur van een onroerende goed (of gedeelte van een onroerend goed) die hoofdzakelijk bestemd is om gebruikt te worden voor de uitoefening van kleinhandel

Meer Lezen

Niet-concurrentiebeding bij overname

Principe van concurrentievrijheid Concurrentievrijheid blijft één van de steunpilaren van het ondernemingsrecht. Eerder bespraken wij reeds de gevolgen hiervan voor de bescherming van cliënteel. Het Decreet

Meer Lezen

Arbitragebeding

Wat is een arbitragebeding Een arbitragebeding is een clausule die wordt opgenomen in een overeenkomst en waarbij de partijen overeenkomen om in geval van een

Meer Lezen

Contract laten nalezen

Het contractueel evenwicht De totstandkoming van een contract is het balanceren op een fijne koord tussen de belangen van de betrokken partijen en hun onderhandelingspositie.

Meer Lezen

Consultancyovereenkomst

Wat is een consultancyovereenkomst De consultant wordt meestal aangezocht om specifiek advies of bijstand met betrekking tot bedrijfs- of economische processen te verlenen. Consultancy valt onder het

Meer Lezen

Overnameovereenkomst van aandelen

Overname van aandelen Een overnameovereenkomst van aandelen wordt gebruikt wanneer de aandelen van een vennootschap worden overgedragen aan een derde partij. Dit wordt ook wel

Meer Lezen