Nummer met lokaal tarief

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Geheimhoudingsverklaring of non disclosure statement

Een geheimhoudingsverklaring of non-disclosure of confidentiality statement wordt vaak toegepast, hetzij alleenstaand, hetzij als clausule vervat in een algemene overeenkomst.

Naar voorbeeld uit het anglosaksisch recht wordt naar een geheimhoudingsverklaring ook wel eens verwezen als NDA (non-disclosure agreement).

Tenzij deze specifieke verplichting expliciet is opgenomen, staat het een wederpartij namelijk vrij de inhoud van een overeenkomst of andere gegevens die ontvangen zijn van de andere partij vrij te verspreiden tenzij er een specifieke wettelijke verplichting bestaat die dit verbiedt.

Wettelijk verbod?

Echter een dergelijk wettelijk verbod bestaat vaak niet en wordt zelden opgelegd.

In het algemeen mag men geen daden stellen van oneerlijke concurrentie. Het gebruiken van informatie bekomen in het kader van een contract kan in sommige gevallen oneerlijke concurrentie uitmaken.

Ook informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rust, mag niet zomaar verspreid worden tenzij aan de specifieke wettelijke voorwaarden voldaan is.

Tenslotte is in het algemeen elke daad verboden die een ander schade berokkent en moet elke overeenkomst te goeder trouw uitgevoerd worden. Dat laatste punt kan soms als basis dienen om een schadevergoeding te eisen wegens gelekte gevoelige informatie.

Toepassingen

In de entertainment- en industriesector worden NDA’s of geheimhoudingsverklaringen vaak gebruikt.

Een populair voorbeeld zijn de wurgcontracten bij realityprogramma’s, om te voorkomen dat plots bekend raken vooraleer de uitzendingen hebben plaatsgevonden.

In de ondernemingswereld wordt dan weer vaak geprobeerd om de inhoud van belangrijke deals binnenskamers te houden. Of om bedrijfsgeheimen te beschermen wanneer onderhandeld wordt over een overname of samenwerking. In dat laatste geval precedeert de NDA de uiteindelijke overeenkomst en wordt het een zelfstandige overeenkomst.

Specifieke problemen

Zoals bij elke overeenkomst, is deze maar zo sterk als ze afdwingbaar is. Er moet op die punten dus bijzondere aandacht besteed worden, o.a.:

  • Definieer duidelijk de informatie die geheim gehouden moet worden.
  • Verbindt zo min mogelijk formaliteiten aan het vaststellen van eventuele overtredingen.
  • Voorzie een duidelijk en hanteerbaar boetebeding, dat niet alleen ontradend werkt maar ook effectief in de praktijk geïnd kan worden.

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Via internet zijn talrijke voorbeelden van geheimhoudingsverklaringen te vinden. Wij stellen U op onze website ook 1 specifiek modelvoorbeeld ter beschikking.

Onze advocaten helpen U graag om een specifieke geheimhoudingsverklaring op te stellen.

 

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14