Nummer met lokaal tarief

Sterk in Contracten
Meer over ons

Uw advocaten voor Contracten

Alto advocaten is gespecialiseerd in contractenrecht. Onze kantoren zijn centraal gelegen te GentAntwerpen en Brussel.

Onze specialisten hebben de kennis om zowat elk contract op te stellen, door te lichten of een conflict te beheren en U daarbij met raad en daad bij te staan.

Wij volgen Uw dossier van A tot Z op en nemen elke stap met U door. Uw tevredenheid als cliënt staat centraal. Onze trackrecord spreekt voor zich.

Contacteer ons vrijblijvend voor een intake telefonisch, per e-mail of via het online contactformulier.

Voor een brede waaier contracten kan U bij ons terecht. Wij vertrekken van een basiscontract of maken de overeenkomst volledig op maat!

Bent U in een onderhandeling over een contract en wil U het ontwerp laten nalezen, dan bent U aan het goede adres.

Als geen ander kunnen onze advocaten bemiddelen om de samenwerking terug op de sporen te krijgen. 

Vindt dit geen hoor bij de andere partij, dan anticiperen wij daarop en zoeken we met U de beste oplossing.

Werd het contract door de wederpartij met de voeten getreden? Een contract bindt de partijen tot wet en biedt de mogelijkheid om bij een schending de schade vergoed te zien.

Onze advocaten treden uiteraard ook op bij het invorderen van schade en begeleiden U daarbij.

Contacteer Ons

Maak een afspraak

Contactgegevens

Nummer met lokaal tarief

Wat valt onder contractenrecht

Contractenrecht, of ook wel verbintenissenrecht genoemd, omvat alles wat betrekking heeft op overeenkomsten. Hieronder vallen de algemene rechtsregels die van toepassing zijn op alle contracten, maar ook de vele bijzondere wetten die specifiek voor bepaalde contracten gelden.

Onze specialisten hebben de kennis om zowat elk contract door te lichten en U met raad en daad bij te staan.

Waar kan een advocaat contractenrecht helpen?

 • Allereerst kan een advocaat die in contractenrecht gespecialiseerd is een overeenkomst opstellen of mee helpen onderhandelen. Een advocaat is zeker dan een toegevoegde waarde omdat de cliënt zo beter kan inschatten wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld een bepaalde clausule in de praktijk. Gesteund door de argumentatie van een advocaat kan het onderhandelen ook vlotter verlopen, omdat beide partijen zo beter geïnformeerd zijn over de draagwijdte van de overeenkomst. Ook wordt vermeden dat bepalingen strijdig zouden zijn met wetgeving of dat een bepaald rechtsgevolg uit het oog wordt verloren.
 • Verloopt de overeenkomst niet zoals gewenst, dan zal de tussenkomst van een gespecialiseerde advocaat kunnen helpen om de partijen terug op dezelfde lijn te krijgen. Dit kan door het sturen van een ingebrekestelling of het voeren van bemiddelingsgesprekken. Zoals een overeenkomst te goeder trouw moet uitgevoerd worden, moet ook de eerste betrachting van de advocaat zijn om de partijen aan te sturen op een verderzetting van de verbintenissen.
 • Tenslotte, wanneer bemiddelen niet meer mogelijk is, zal de advocaat een contractspartij kunnen begeleiden bij het beëindigen van de overeenkomst. Omdat deze materie zeer secuur moet behandeld worden, en de terminologieverwarring voor de leek groot kan zijn, is de begeleiding door een advocaat bijna onmisbaar. De advocaat zal wijzen op specifiek te volgen procedures, en te vermijden valkuilen.

Welke overeenkomsten?

Ons kantoor heeft zich bekwaamd in o.a. de volgende types overeenkomsten:

 • Handelsdistributieovereenkomsten (handelsagentuur, concessie, handelsvertegenwoordiging, …)
 • Overnameovereenkomsten (overname van vennootschappen, handelszaken, handelsfondsen, …)
 • Aanneming- en vastgoedovereenkomsten: door onze gespecialiseerde kennis van de vastgoedwereld zijn wij de partners bij uitstek voor het opstellen of onderhandelen van contracten of clausules inzake aanneming, bouwpromotie, vastgoedbemiddeling, koop/verkoop van vastgoed, etc.
 • Huurzaken: vaak worden wij geconsulteerd in het huurcontentieux. Dit zowel voor woninghuur, handelshuur, als huur naar gemeen recht (zoals de huur van magazijnen, fabrieken, …)
 • Softwareovereenkomsten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Opstellen van algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden
 • Geschillen over arbeidsovereenkomsten

Testimonials

Recente Artikels

Nieuwe wet rechtsbijstandsverzekering

Wetsvoorstel rechtsbijstandsverzekering Deze nacht werd het wetsvoorstel tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering gestemd. Het voorstel werd hernomen, nadat de federale regering niet meer

Meer Lezen

Benadeling bij verkoop vastgoed

Vernietiging wegens benadeling Benadeling is de rechtsfiguur dewelke gehanteerd kan worden om de vernietiging van een koopovereenkomst te vorderen. Deze koopvernietigende benadeling wordt in het

Meer Lezen

Over Ons

Advocatenkantoor Cassier & Van Maldeghem is gevestigd te Gent, Antwerpen en Brussel. Onze advocaten staan klaar om U met Uw juridisch probleem te helpen.

Klik door om meer over ons te weten te komen.