Nummer met lokaal tarief

Uitwissing veroordeling uit het strafregister

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Bent U al eens eerder veroordeeld door de politierechtbank, de correctionele rechtbank of het Hof van Assisen, dan zal deze veroordeling op uw strafblad komen.

Deze veroordelingen kunnen een zoektocht naar een job bemoeilijken, aangezien door veel werkgevers wel een attest uit het strafregister gevraagd wordt (het vroegere attest van goed gedrag en zeden) en voor sommige jobs zelfs een vereiste is.

Gelukkig kan U na verloop van tijd voor sommige veroordelingen een uitwissing aanvragen zodat deze veroordelingen geen negatieve gevolgen meer met zich meebrengen.

Wat is eerherstel en uitwissing?

Bij een uitwissing of een eerherstel/herstel in eer en rechten, worden bepaalde veroordelingen uit het strafregister gehaald.

We overlopen hierna de 2 scenario’s:

Automatische uitwissing

Voor sommige straffen geldt een automatische uitwissing na een termijn van drie jaar, die begint te lopen vanaf de uitspraak. Deze procedure is niet aan voorwaarden onderworpen en is kosteloos.

De volgende straffen komen in aanmerking voor automatische uitwissing:

 • Veroordeling tot een politiestraf: gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen en/of geldboete van 1 tot 25 euro
 • Werkstraf van 20 tot 45 uur

Aangezien slechts weinig straffen binnen deze voorwaarden vallen, zal een andere procedure nodig zijn:

Eerherstel / herstel in eer en rechte

 Voor andere veroordelingen kunt U dus een herstel in eer en rechte aanvragen. De volgende straffen komen hiervoor in aanmerking:

 • Veroordeling tot een correctionele straf: gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en/of geldboete van meer dan 25 euro
 • Werkstraf van 45 tot 200 uur

 

Om een eerherstel aan te vragen, moet U aan volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan en/of de opgelegde geldboete betaald (tenzij voorwaardelijk of kwijtgescholden)
 • Eventuele verplichtingen zoals teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten zijn voldaan.
 • U heeft in de afgelopen 10 jaar geen uitwissing aangevraagd
 • U heeft een proeftermijn doorlopen van 3 tot 10 jaar afhankelijk van de aard van de straf en de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten aanvraagt:
  • Gevangenisstraf tot 5 jaar: de proeftijd bedraagt 3 jaar
  • Gevangenisstraffen vanaf 5 jaar: de proeftijd bedraagt 5 jaar
  • Herhaling of terbeschikkingstelling: de proeftijd bedraagt minstens 6 jaar
  • Gevangenisstraf van meer dan 5 jaar wegens herhaling: de proeftijd bedraagt 10 jaar
  • Straf met uitstel: de proeftijd is minstens even lang als de duur van het uitstel.

Procedure en termijn aanvraag herstel

 • U kan ten vroegste één jaar voor het verstrijken van de proeftermijn een eerherstel – aanvragen.
 • Dit verzoek wordt gericht aan de Procureur des Konings uw gerechtelijk arrondissement, met advies van de korpschef van uw woonplaats

Vormvoorwaarden

 • Het verzoek tot een herstel in eer en rechte is niet aan vormvoorwaarden onderworpen.
 • Het is wel aan te raden een gemotiveerd verzoekschrift neer te leggen.

 

De Kamer van Inbeschuldigingstelling oordeelt over het verzoek.

Gevolgen van uitwissing

 De veroordeling wordt niet langer vermeld op het uittreksel van uw strafregister. Eveneens zullen eventuele ontzettingen uit bepaalde rechten ook ongedaan worden gemaakt. Tot slot kan deze eerdere veroordeling niet meer als basis dienen voor herhaling in geval van nieuwe veroordelingen.

Hulp bij aanvraag

 Indien u een herstel in eer en rechte wenst aan te vragen, kunnen wij u daarbij zeker bijstaan.

 

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=5722

Gerelateerde artikels

Strafregister loopt 300.000 vonnissen achter

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14