Nummer met lokaal tarief

De samenwerkingsovereenkomst

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Samenwerkingsovereenkomst: definiëring?

Onder het begrip samenwerkingsovereenkomst valt een brede waaier aan contracten. De aflijning is dermate ruim dat ook de toepasselijke rechtsregels enorm kunnen verschillen.

Onder samenwerkingsovereenkomst in de ruime betekenis vallen alle mogelijk samenwerkingsverbanden:

  • Consultancy
  • Productie
  • Tussenpersonen (handelsagentuur / concessie / …)

In het kader van een definitie kan van een samenwerkingsovereenkomst gesproken worden wanneer 2 partijen een commerciële samenwerking aangaan die hen tot wederzijds voordeel strekt.

Gewezen kan ook worden op wat de wet van 19 december 2005 als samenwerkingsovereenkomst definieert. M.n. is de wet van toepassing op “commerciële samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen twee personen, die elk in eigen naam en voor eigen rekening werken, waarbij de ene persoon het recht verleent aan de andere, die daarvoor een vergoeding van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks betaalt, om bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken onder één of meerdere van de volgende vormen :
– een gemeenschappelijk uithangbord;
– een gemeenschappelijke handelsnaam;
– een overdracht van know how;
– een commerciële of technische bijstand.”

De wettelijke definitie is dus veel enger dan de ruime opvatting van het begrip samenwerkingsovereenkomst, het zal in dat geval namelijk moeten gaan om de overeenkomst waarbij een commerciële formule te leen wordt gegeven.

 

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=251

Gerelateerde artikels

Overnameovereenkomst van aandelen

Overname handelsfond contract

Productieovereenkomst

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14