Nummer met lokaal tarief

Overnameovereenkomst van aandelen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Overname van aandelen

Een overnameovereenkomst van aandelen wordt gebruikt wanneer de aandelen van een vennootschap worden overgedragen aan een derde partij.

Dit wordt ook wel share deal genoemd (in tegenstelling tot de loutere overname van actie: asset deal).

Het gebruik van een overeenkomst is essentieel omdat in principe de koop van aandelen wettelijk niet is geregeld. De contractuele waarborgen zullen dus in grote mate bepalen welke rechtsgevolgen de overname heeft.

Aandachtspunten bij een overnameovereenkomst

In het bestek van een artikel is het onmogelijk in detail in te gaan op alle aandachtspunten die van belang zijn bij het opstellen van een goede overnameovereenkomst. Ook zal het opstellen van de overeenkomst in grote mate afhangen van de positie als koper of verkoper, aangezien de wettelijke waarborgen quasi nihil zijn.

Het hoeft geen betoog dat in de eerste plaats due diligence essentieel is. Dit geldt eigenlijk zowel voor de koper als de verkoper. De koper wil zicht krijgen op het bedrijf dat hij overneemt enerzijds en de verkoper wil vermijden dat hem een precontractuele fout of zelfs bedrog wordt aangewreven anderzijds.

Verder zijn er diverse waarborgen van groot belang:

  • Het bestaan van gerechtelijke procedure. Veel overnemers zouden verbaasd zijn hoe vaak het bestaan van gerechtelijke procedures uit het oog wordt verloren. Nochtans kunnen ze soms een grote impact hebben op de rendabiliteit en zelfs het voortbestaan van een onderneming.
  • Zijn er fiscale schulden? BTW, RSZ, VB, …
  • Welke activa zijn er?
  • Wat is de stand van de rekening-courant?

Daarnaast moet U de waarborgen als koper nog kunnen afdwingen. Via welke weg zal een eventueel verschil in waarde gerecupereerd worden en op welk vermogen? Is er een geblokkeerde waarborgsom? Moet de schade bewezen worden of moeten er forfaitaire bedragen in de overeenkomst opgenomen worden?

U stelt zich best ook de vraag of de overname van aandelen fiscaal gezien de beste methode is om het bedrijf te laten overgaan. Eventueel kan gekozen voor de overdracht van een bedrijfstak of de verkoop van activa. Het fiscaal regime zal voor elke optie grondig verschillen.

Verder kan ook de rechtsvorm van het over te nemen bedrijf een belangrijke rol spelen. Zo zijn er ook voor schulden uit het verleden (persoonlijke) risico’s voor de overnemer (!) bij vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid.

Gezien de mogelijk grote gevolgen van de overname van aandelen laat U zich best zo breed mogelijk assisteren: zowel vanuit boekhoudkundig, bedrijfsmatig, als juridisch oogpunt.

Voorbeeld overname aandelenovereenkomst

Bij Cassier & Van Maldeghem Advocaten beschikken wij over zeer uitgewerkte modellen en voorbeeldovereenkomsten voor de overname of overdracht van bedrijfsaandelen.

Wij assisteren U graag op juridisch vlak en begeleiden U om zo goed mogelijk gebruik te maken van Uw onderhandelingspositie. Aangezien wij ook regelmatig op treden bij de afwikkeling van geschillen aangaande overnames, kennen wij als geen ander de valkuilen. Neem daarom liever te vroeg dan te laat contact met ons op en wij nemen U belangen graag ter harte.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=252

Gerelateerde artikels

De samenwerkingsovereenkomst

Overname handelsfond contract

Productieovereenkomst

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14