Nummer met lokaal tarief

Stilzwijgende aanvaarding bij gebreke aan factuurprotest

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Factuurprotest is een essentiële voorwaarde om de stilzwijgende aanvaarding van een factuur te vermijden. Omgekeerd geldt ook dat, wanneer de handelaar niet akkoord gaat met het factuurprotest, daartegen dient gereageerd te worden. Zo niet kan daaruit de stilzwijgend aanvaarding van het protest afgeleid worden.

Rechtspraak

  Boekhouding geen bewijs van betaling

  Uit de stilzwijgende aanvaarding van de facturen door verweerster volgt het vermoeden dat de factuur overeenstemt met de overeenkomst tussen partijen.

  Een handelaar wordt geacht binnen korte termijn te reageren wanneer hij niet kan instemmen met de hem toegestuurde documenten. Het protest van verweerster geformuleerd in de mail van 20.08.2014 is laattijdig en bovendien is de gegrondheid ervan niet aangetoond.

  Verweerster verwijst naar haar boekhouding om te stellen dat al haar facturen betaald zijn. Het feit dat de door eiseres gevorderde facturen in haar boekhouding niet voorkomen, is geen bewijs van betaling.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

  E-mails geen bewijswaarde bij factuurprotest

  De mails worden gestuurd via een intern systeem dat niet via het internet (world wide web) passeert en derhalve werkt zonder controle van een onafhankelijke internetprovider. De partij heeft zelf onvoorwaardelijke toegang tot de mailbox en eigenschappen van alle mailgebruikers. Dit betekent dat deze in het e-mailsysteem kan inloggen onder een andere naam  en alle handelingen kan stellen onder een andere naam… M.a.w. gegeven het intern concept dit mailsysteem, kan a posteriori niet met technische zekerheid worden besloten dat de andere partij de kwestieuze mails heeft ontvangen en gelezen.

  In theorie is het mogelijk dat de systeembeheerder de tijdsklok van de server heeft gemanipuleerd en derhalve e-mails heeft verzonden – al dan niet in eigen naam – met een foute datum. Via een eenvoudig commando kan de klok van een computer willekeurig worden ingesteld en bijvoorbeeld worden geantidateerd. Vanuit praktisch standpunt is dit minder eenvoudig omdat de systeemklok van de mailserver van toepassing is op alle e-mails van het systeem zodat alle e-mails qua datum gewijzigd worden.

  Wanneer beweerd wordt dat bepaalde mailberichten zijn verstuurd waarbij de betrokken facturen/kostennota’s werden geprotesteerd, moet dit bewezen worden. De voorgelegde “outprints” van mails hebben géén bewijswaarde.

  Het factuurboek wordt voorgelegd waaruit blijkt dat de facturen er regelmatig zijn ingeschreven op hun datum. De kostennota’s moesten niet worden opgenomen in de boekhouding, vermits het enkel de terugbetaling betrof van voorgeschoten en bewezen kosten.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

  Niet betalen factuur veiligheidscoördinator onterecht

  Uit de stukken die partijen voorleggen blijkt dat de eiser de factuur heeft ingeboekt in haar uitgaand factuurdagboek op 3 november 2008.

  Er is geen enkele schijn van onregelmatigheid van de boeken.

  In hoofde van een leverancier is het zinloos om een factuur in zijn boeken in te schrijven en er BTW op af te dragen, zonder het nodige te doen voor de verzending van de factuur (Antwerpen,24 juni 2002, Limb.Rechtsl.2003, 66; Gent, 1 juni2005, A.R.2004/465, onuitg.).

  De rechtbank leidt af dat zeker de email van 18 augustus 2009 ontvangen heeft en dus van het bestaan van een tweede factuur op de hoogte was. Zij heeft evenwel nagelaten hierop te reageren.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14