Nummer met lokaal tarief

Cliënteelbescherming bij distributieovereenkomsten

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie

Concurrentiebedingen kunnen een belangrijke rol spelen in de bescherming van cliënteel.

Het is logisch dat bijvoorbeeld bij een overname de inspanningen bij de opbouw van cliënteel gevaloriseerd kunnen worden, maar tegelijk moet er een garantie zijn dat de overlater dit cliënteel niet opnieuw terug afwerft.

Gebeurt dergelijke overdracht in het kader van een overdracht van handelszaak, dan zal er zelfs een wettelijke mededingingsverbod spelen.

Bij distributieovereenkomsten, en andere overeenkomsten waarbij cliënteel een belangrijke rol speelt, kunnen concurrentiebedingen gelijkaardig tussenkomen. Indien de tussenpersoon of de aanbieder voor het aangaan van de overeenkomst reeds over cliënteel beschikt, dan is een concurrentieverbod de sluitende garantie dat de medecontractant dit cliënteel niet zonder vergoeding zou afwerven. Het zomaar verborgen houden van contactgegevens van klanten is meestal geen optie.

Ook tijdens het lopen van de overeenkomst word het cliënteel vaak verder uitgebouwd, waarbij de verwerver van het cliënteel hier een vergoeding voor betaalt. Een concurrentiebeding kan het risico op een voortijdige beëindiging beïnvloeden en de schade die hieruit voortvloeit inperken.

Strijdig met de economische vrijheid?

De partij die zich verbindt om na het aflopen van de overeenkomst geen concurrentie te begaan, zal vaak deze overeenkomst in stand proberen houden. De gebonden partij zal zich immers afhankelijk voelen van de andere partij, omdat hij vaak actief zal blijven in de sector waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden.

(Niet-)concurrentiebedingen hebben daarnaast vanzelfsprekend een beperkende werking op de vrije mededinging. Dergelijke bedingen beperken de toegang van concurrenten tot dezelfde markt, wanneer zij geen beroep kunnen doen op de (schaarse) specifieke tussenpersonen voor deze markt.

Dit is problematisch. Niettegenstaande deze vaststellingen zijn deze bedingen principieel geldig, aangezien geen enkele wettelijke bepaling zich daartegen verzet.

Dit belet echter niet dat in bepaalde gevallen een niet-concurrentiebeding op ernstige wijze de vrije mededing beknot dat het beding gematigd of zelfs helemaal terzijde kan geschoven worden. In de rechtspraak wordt daarbij beroep gedaan op verschillende gronden, en vaak zijn dit algemene rechtsbeginselen zoals de goede trouw en het principe van economische vrijheid zoals dit in het Decreet D’Allarde werd gevestigd.

Laat daarom vooraf steeds uw overeenkomst nalezen. Indien u denkt dat het beding ingeschreven in een overeenkomst die u reeds heeft afgesloten dermate de grenzen van de principiële economische vrijheid beperkt, kunt u dit steeds laten nakijken door onze specialisten. Neem daarvoor contact met ons op.

Lees meer over het niet-concurrentiebeding bij zelfstandigen.

Rechtspraak

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14