Artikels Zoeken

Vergoeding voor seksuele schade

Wat is seksuele schade De seksuele schade wordt gedefinieerd als elke aantasting van het genot dat tijdens de seksuele daad wordt ervaren, inclusief het mentale

Meer Lezen

Vergoeding voor esthetische schade

Wat is esthetische schade Esthetische schade kan worden gedefinieerd als de weerslag van een anatomische of anatomo-fysiologische aantasting die bij het slachtoffer tot een verandering

Meer Lezen

Hoger beroep burgerlijke partij

Burgerlijke partij in het strafproces De burgerlijke partij wordt een partij bij een strafrechtelijke procedure in hoofdzaak door het neerleggen van een nota burgerlijke partijstelling.

Meer Lezen

Benadeling bij verkoop vastgoed

Vernietiging wegens benadeling Benadeling is de rechtsfiguur dewelke gehanteerd kan worden om de vernietiging van een koopovereenkomst te vorderen. Deze koopvernietigende benadeling wordt in het

Meer Lezen

Niet-concurrentiebeding bij handelsagentuur

Definitie van het concurrentiebeding De Wet handelsagentuur geeft zelf geen definitie van een concurrentiebeding. Art. 20 van de richtlijn handelsagentuur 86/653/EEG geeft een aanzet tot omlijning van

Meer Lezen

Alleenverkoopwet

Artikel 1. § 1. Niettegenstaande ieder strijdig beding zijn aan de bepalingen van deze wet onderworpen : 1° de concessies van alleenverkoop; 2° de verkoopconcessies krachtens

Meer Lezen

Boek X WER concessie van alleenverkoop

TITEL 3. — Eenzijdige beëindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop Art. X.35. Niettegenstaande ieder strijdig beding zijn aan de bepalingen van deze

Meer Lezen