Nummer met lokaal tarief

Betalingsherinnering? Zo pak je onbetaalde facturen aan!

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Het nut van een betalingsherinnering

In deze eerste paragraaf leggen onze incasso specialisten het nut van een betalingsherinnering uit.

Slechte betalers zijn de nachtmerrie van elke ondernemer:

  1. U verliest inkomsten, waarvoor U al uitgaven heeft gedaan.
  2. De liquiditeit van Uw onderneming gaat achteruit

Punt 1: Inkomsten dalen

Dubieuze vorderingen vermijdt U natuurlijk zo veel als mogelijk. Facturen die lang openstaan in de boekhouding wekken ergernis en zorgen op. De winstmarge daalt als de onbetaalde facturen niet ingevorderd kunnen worden.

Voor elke euro die U niet kan innen, moet U ook de kostprijs compenseren. U moet dus extra omzet draaien om het verlies goed te maken. Aan een winstmarge van 2% heeft U voor 100 euro aan verliezen wegens onbetaalde facturen maar liefst 5.000 euro omzet nodig!

Punt 2: De liquiditeit daalt

Onbetaalde facturen leveren natuurlijk ook problemen op voor de liquiditeitspositie van Uw onderneming. Er komt geen geld binnen, wat U op termijn zelf kan beginnen voelen en in de problemen kan brengen.

Voor deze twee problemen bewijst de betalingsherinnering zijn nut. Als U de onbetaalde facturen op zijn beloop laat, dan komt Uw ondernemingen vroeg of laat zelf in slechte papieren. Hoe sneller de betalingsherinneringen de deur uit gaan, hoe sneller U de inningsprocedure in gang zet.

Een goede boekhouding is natuurlijk onontbeerlijk om slechte betalers op te sporen.

Wanneer stuur ik een eerste betalingsherinnering?

Dat doet U natuurlijk zo snel mogelijk. Met het innen van facturen gaat U best onmiddellijk aan de slag. Een klant die niet betaald, is zeker geen goed teken en U riskeert achter het net te vissen.

De eerste betalingsherinnering kan bijvoorbeeld geautomatiseerd verstuurd worden vanuit Uw boekhoudpakket onmiddellijk nadat de betalingstermijn overschreden wordt. Daardoor speelt U al zeer kort op de bal.

Het kan natuurlijk nóg beter, U kan al betalingsherinneringen sturen voordat de factuur vervallen is. Dit kan Uw klanten er zeker toe aanzetten om de betaling klaar te zetten.

Inhoud van de eerste betalingsherinnering

Soms is een factuur effectief ergens verkeerd gelegd of aan de aandacht van Uw klant ontsnapt. Daarom is het verstandig om de toon van de eerste betalingsherinnering vriendelijk te houden. Toch is het nodig van kordaat te zijn en een korte bijkomende betalingstermijn te voorzien. Zo kan U toch kort op de bal blijven spelen.

De inhoud van de betalingsherinnering moet alleszins omvatten:

  • De juiste identiteit van de debiteur
  • Het nummer, de datum, en het bedrag van de desbetreffende factuur
  • De datum waarop de betaling van deze factuur verschuldigd was
  • Een duidelijke termijn om alsnog te betalen

In de eerste betalingsherinnering hoeft U nog geen intresten en kosten in rekening te brengen, maar kan U daar wel al voorbehoud voor maken.

Hoeveel betalingsherinneringen?

U kiest zelf natuurlijk hoeveel betalingsherinneringen U stuurt, maar zend er niet te veel uit, want hun effectiviteit daalt zeer snel.

Daarom kan U vanaf de tweede betalingsherinnering best de intresten en kosten al in rekening brengen.

Wanneer de tweede herinnering geen effect geeft, of opnieuw op uitstelgedrag van de debiteur stoot, kan U zich beter onmiddellijk onze gespecialiseerde incasso-advocaten laten optreden. Onze website biedt een specifieke online dienst om snel en efficiënt de opvolging van de betalingsherinneringen te doen.

U kan dan nog een laatste betalingsherinnering laten sturen door onze advocaten. Zo weet Uw klant dat het ernstig is en dat er snel een vervolg zal komen. Onze ervaring is dat heel wat klanten dan spontaan tot betaling overgaan en U geen verdere energie en kosten moet spenderen. Wij brengen altijd alle wettelijk voorziene intresten en kosten in rekening, zodat onze tussenkomst U niets kost. U betaalt enkel een voorschot van 40,00 euro (exclusief BTW).

Wat als er na de betalingsherinneringen toch geen betaling volgt?

In dat geval kan U niet anders dan over te gaan tot de invordering van de factuur. Gelukkig geeft de wetgever sinds het KB van 22 juni 2016 de mogelijkheid om buiten de rechtbank een uitspraak te bekomen waarmee U desnoods met een beslag kan werken. Deze procedure is er voor onbetwiste schulden tussen Belgische ondernemingen. Ook deze dienst kan U bij ons kantoor online bestellen.

Voorbeeld betalingsherinnering

Klik hier om een voorbeeldbrief voor een betalingsherinnering te downloaden!

Lees ook zeker ons artikel: 10 tips om facturen snel te innen

Gerelateerde online diensten

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14