Nummer met lokaal tarief

Aanmaning onbetaalde factuur

48,40 €

Wat?

Wij bezorgen aan de schuldenaar van de facturen een brief om deze aan te manen om de openstaande factuur (of facturen) per kerende te betalen.

Een brief van een advocaat kan aan de schuldenaar een krachtig signaal geven, waardoor de betaling alsnog kan bekomen worden zonder verdere kosten of inspanningen.

Prijs

48,40 €

De prijs voor deze online dienst bedraagt 40,00 EUR (exclusief BTW). Deze prijs omvat het opstellen en verzenden van een brief.

Werkwijze

U vult het bestelformulier in en geeft een korte toelichting bij de zaak.

FAQ

Waarom zou ik Alto Advocaten deze opdracht toevertrouwen?

Alto Advocaten is een gevestigd advocatenbureau met kantoren in o.a. Gent, Antwerpen en Brussel. Door onze landelijke aanwezigheid zijn wij flexibel en kunnen onze advocaten direct aan de slag! In combinatie met onze sterke online aanwezigheid en ontwikkelde website-infrastructuur slagen wij er als geen enkel ander kantoor in om deze voordelen maximaal aan te wenden voor onze klanten!

Krijg ik een factuur voor jullie diensten?

U ontvangt inderdaad een factuur van ons voor het betaalde bedrag. Deze factuur wordt enkel digitaal toegestuurd op het door U opgegeven e-mailadres. De facturen worden maandelijks verwerkt.

Voorwaarden

Door het plaatsen van de bestelling gaat U akkoord met de onderstaande voorwaarden. Wij wijzen de toepassing van andere voorwaarden af.

Door het plaatsen van de bestelling geeft U Alto Advocaten de opdracht om de bestelde dienst te presteren. De bestelling is pas definitief wanneer de betaling op de rekening van Alto Advocaten is ontvangen.

Wij behouden ons het discretionair recht om een bestelling op elk moment te weigeren, zonder opgave van reden.

Wanneer de gegevens onvolledig zijn, kunnen wij U vragen deze aan te vullen.

Bovenop de factuurhoofdsom kijken wij na op welke bedragen U aanvullend recht heeft (intresten, schadebeding 10%, forfaitaire kosten, …). Bij het succesvol innen van een som rekent Alto Advocaten een kostenvergoeding van 8% op de gerecupereerde bedragen. Bij volledige recuperatie, wanneer een schadebeding van 10% kan toegepast worden, bekomt U 100% van de hoofdsom.

Wanneer de schuldenaar toch niet, of slechts gedeeltelijk betaald, en de zaak valt onder de voorwaarden, dan kan U gratis overschakelen naar een IOS procedure. Daarover vindt U hier meer informatie.

De afhandeling van de bestelling verloopt volledig online en digitaal.

U gaat ermee akkoord dat de facturatie van het betaalde bedrag digitaal gebeurd en U toegezonden wordt op het door U opgegeven e-mailadres. De facturen worden maandelijks verwerkt.

Over Ons

Advocatenkantoor Alto is gevestigd te Gent, Antwerpen en Brussel. Onze advocaten staan klaar om U met Uw juridisch probleem te helpen.

Klik door om meer over ons te weten te komen.