Nummer met lokaal tarief

Invordering onbetwiste schulden B2B

48,40 €

Wat?

Volledige online opvolging van de invordering van onbetaalde en niet-betwiste facturen B2B. Op minder dan 2 maanden bekomt U door tussenkomst van onze gerechtsdeurwaarder een uitvoerbaar proces-verbaal.

Deze methode bespaart enorm veel kosten en is beduidend sneller dan andere invorderingsprocedures.

Geen dure incassokosten meer! Geen tijdrovende en kostelijke procedure via de rechtbank! Tientallen van onze cliënten wisten op deze manier al snel en succesvol hun factuur te innen.

Enkel voor de invordering van niet-betwiste schulden tussen Belgische ondernemingen (geen internationale invorderingen).

Prijs

48,40 €

U schiet ons enkel een vaste en forfaitaire kost van 40,00 EUR (eBTW) voor. Daarmee starten wij het dossier op en wordt de uitvoerbare titel bij de gerechtsdeurwaarder aangevraagd. Deze kost kan U volledig recupereren wanneer de schuld volledig geïnd werd bij de schuldenaar. Onze tussenkomst voor het opstarten van de invordering is bij recuperatie van de schuld dus in alle gevallen gratis!

Waarom 40,00 EUR? Dit is exact het bedrag wat bijgeteld wordt bij de schuld als de IOS-procedure opgestart wordt.

Wanneer niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, dan stellen wij U een andere invorderingsprocedure voor.

Werkwijze

Deze IOS (invordering onbetwiste schuld) procedure is er gekomen door de eerste Potpourri-wet van de Minister van Justitie. De spelregels werden vastgelegd door art. 1394/20 van het gerechtelijk wetboek en het KB van 22 juni 2016.

Vul het onderstaande bestelformulier in en stuur alle documenten mee. TIP: voeg in geval van meerdere facturen of documenten deze toe door gebruik te maken van de CRTL toets. U ontvangt de betalingsgegevens vervolgens per e-mail. Wanneer wij de betaling ontvangen, wordt Uw dossier onmiddellijk opgestart en ontvangt U een bevestiging per e-mail.

Wij voeren de wettelijke controle uit en gaan na of de invordering voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Wanneer het dossier compleet en in orde is, zal onze gerechtsdeurwaarder een aanmaning tot betalen afleveren aan Uw klant binnen de 7 werkdagen.

Wettelijk wordt een uitvoerbare uitspraak afgeleverd binnen de maand + 8 dagen. Normaal zal de schuldenaar binnen deze termijn ook effectief de schuld vereffenen. Komt het niet tot een vrijwillige betaling, dan kan op basis van de uitspraak eventueel beslag worden gelegd.

FAQ

Waarom is deze dienst zo goedkoop in vergelijking met andere advocaten en incassobureau’s en dergelijke?

De nieuwe wet biedt met de IOS-procedure een efficiënte en moderne tool aan, die sterk kostenbesparend werkt. In combinatie met de innovatieve geest bij Alto Advocaten kunnen wij deze dienst aan de beste prijs op de markt aanbieden. Wanneer de schuld effectief ingevorderd kan worden, kost het U zelfs niets!

Waarom zou ik Alto Advocaten mijn invordering toevertrouwen?

Alto Advocaten is een gevestigd advocatenbureau met kantoren in o.a. Gent, Antwerpen en Brussel. Door onze landelijke aanwezigheid zijn wij flexibel en kunnen onze advocaten direct aan de slag! In combinatie met onze sterke online aanwezigheid en ontwikkelde website-infrastructuur slagen wij er als geen enkel ander kantoor in om deze voordelen maximaal aan te wenden voor onze klanten! Tegelijk vervullen wij op een correcte manier onze wettelijke rol als toezichthouder op de procedure. Tegelijk bieden wij een full-service dienst aan, zodat U met al Uw vragen bij ons terecht kan.

Wat als ik niet onder de voorwaarden val?

Wanneer wij na controle vaststellen dat de invordering niet onder de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld de schuldenaar is geen onderneming meer of is in het buitenland gevestigd) dan stellen wij U een alternatieve invorderingsprocedure voor en ontvangt U hiervoor een kostenopgave. U bent vrij al dan niet op dit voorstel in te gaan.

Krijg ik een factuur voor jullie diensten?

U ontvangt inderdaad een factuur van ons voor het betaalde bedrag van 48,40 EUR (inclusief BTW). Deze factuur wordt enkel digitaal toegestuurd op het door U opgegeven e-mailadres. De facturen worden maandelijks verwerkt.

Voorwaarden

Door het plaatsen van de bestelling gaat U akkoord met de onderstaande voorwaarden:

U geeft bij het doorsturen van de bestelling akkoord met bijzondere voorwaarden. Wij wijzen de toepassing van andere voorwaarden af. Op de rechtsverhouding met de optredende gerechtsdeurwaarder zijn deze voorwaarden niet van toepassing.

Wij behouden ons het discretionair recht om een bestelling op elk moment te weigeren.

Door het plaatsen van de bestelling machtigt U Alto Advocaten met de opdracht de doorgestuurde factuur/facturen te innen. In de eerste plaats zal Alto Advocaten controleren of Uw aanvraag voldoet aan de wettelijke voorwaarden van de IOS-procedure zoals op deze pagina uitgelegd. De vaste en forfaitaire kost voor deze bestelling bedraagt 40,00 EUR (exclusief BTW).

Wanneer de gegevens onvolledig zijn, kunnen wij U vragen deze aan te vullen.

De afhandeling van de bestelling verloopt volledig online en digitaal. De forfaitaire kost strekt enkel tot het controleren van het dossier en indienen bij de gerechtsdeurwaarder. In de kostprijs is derhalve niet inbegrepen: voorafgaande ingebrekestelling, consultaties, telefonisch advies, briefwisseling, opvolging na het ontvangen van de titel …

Wanneer het dossier compleet is, sturen wij de invordering door naar een door ons gekozen gerechtsdeurwaarder, die voor de prestaties die geleverd worden in het kader van de verdere opvolging van de invordering kosten rekent. Deze kosten worden berekend volgens de wettelijke tarieven, die U hieronder treft. Het is mogelijk dat de gerechtsdeurwaarder vraagt om deze kosten voor te schieten. Wanneer de sommen integraal gerecupereerd worden, zal U deze kosten terugbetaald krijgen. Wij sturen de gerechtsdeurwaarder alle door U opgegeven en door ons nog verzamelde gegevens door. Door het plaatsen van de bestelling gaat U hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Aangezien wij onmiddellijk in actie komen, doet U afstand van een eventueel toepasselijke verzakingstermijn wanneer U de bestelling plaatst.

Alto Advocaten aanvaarden geen aansprakelijkheid in het geval de schuldenaar onvermogend zou blijken te zijn, of de schuldvordering om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet ingevorderd kan worden. Wij doen zelf geen of laten ook geen solvabiliteitsonderzoek uitvoeren. Wanneer U twijfelt over de solvabiliteit van Uw debiteur raden wij aan vooraf een onderzoek te laten uitvoeren door een gespecialiseerde dienstverlener. Contacteer ons voor meer informatie daarover.

Alto Advocaten kan in het kader van de uitvoeringsprocedure beslissen welke betalingsfaciliteiten- en termijnen kunnen toegekend worden aan de schuldenaar.

U bent gehouden eventuele rechtstreekse betalingen onmiddellijk door te geven, zowel deze die gebeurden vóór de bestelling, als dewelke gebeuren ná de bestelling.

Kan de schuld (geheel of deels) gerecupereerd worden dan wordt door Alto Advocaten een inningskost van 8% gerekend op de gelden dewelke door de cliënt kunnen gerecupereerd worden. Deze kost wordt volledig ten laste gelegd van de schuldenaar, door middel van de toegestane verhoging van 10% op de hoofdsom, indien U deze mogelijkheid heeft voorzien in Uw algemene voorwaarden. De inningskost is tevens in totaliteit verschuldigd wanneer de cliënt vrijwillig de uitvoering wenst te stoppen.

Wanneer de debiteur de schuld betwist, kan het proces-verbaal niet uitvoerbaar verklaard worden en zal het dossier moeten verzonden worden naar de bevoegde rechtbank. In dat geval doen wij U een vrijblijvende kostenopgave om de zaak verder te zetten voor de rechtbank.

Tabel kosten gerechtsdeurwaarder (alle bedragen zijn in euro)

Waarde vordering Wettelijke vergoeding gerechtsdeurwaarder
0 – 124,99 € ebtw: 150,27

btw: 31.56

totaal: 181,83

125 – 369,99 € ebtw: 178,65

btw: 37.52

totaal: 216,17

370 – 619,99 € ebtw: 207,11

btw: 43.49

totaal: 250,60

620 – 1859,99 € ebtw: 221,41

btw: 46.50

totaal: 267,91

1860 – 3719,99 € ebtw: 249,89

btw: 52.48

totaal: 302,37

3720 – 12399,99 € ebtw: 278,26

btw: 58.43

totaal: 336,69

12400 – 37199,99 € ebtw: 306,83

btw: 64.43

totaal: 371,26

37200 – … € ebtw: 363,78

btw: 76.39

totaal: 440,17

 

Over Ons

Advocatenkantoor Alto is gevestigd te Gent, Antwerpen en Brussel. Onze advocaten staan klaar om U met Uw juridisch probleem te helpen.

Klik door om meer over ons te weten te komen.