Nummer met lokaal tarief

Boete bij inname van cocaïne of andere stoffen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Cocaïne en andere stoffen

Cocaïne wordt net als een aantal andere stoffen in de Wegcode afzonderlijk behandeld.

Het gaat om de volgende drugs:

  • Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
  • Amfetamine
  • Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
  • Morfine of 6-acetylmorfine
  • Cocaïne of benzoylecgonine

Wanneer bij een analyse vastgesteld wordt dat één van deze stoffen aanwezig is, kan er een mogelijkheid tot vervolging ontstaan.

Voorwaarden voor boete

Opdat een boete zou kunnen opgelegd worden, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn:

Eerste voorwaarde

U moet op de openbare plaats een voertuig besturen.

Tweede voorwaarde

Een geldige speekselanalyse of bloedanalyse moet de aanwezigheid van één van de bovengenoemde stoffen aanwijzen.

Wanneer een speekseltest- of analyse geweigerd wordt, dan wordt dit gelijkgesteld met het positief testen ervan.

Derde voorwaarde

De rijvaardigheid moet door deze aanwezigheid beïnvloed worden.

Welke boete

De standaardboete gaat van 200,00 EUR tot 2.000 EUR. Deze bedragen moeten vermenigvuldigd worden met de wettelijke opdeciemen, dewelke momenteel 8 bedragen.

Tevens kan de rechter een rijverbod opleggen dat minstens 8 dagen bedraagt.

Wanneer er sprake is van herhaling worden de straffen gevoelig hoger.

Wenst U bijstand? Contacteer ons.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14