Nummer met lokaal tarief

Aansprakelijkheid aannemer voor lichte verborgen gebreken

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wat zijn lichte verborgen gebreken

De aannemer is aansprakelijk voor (“lichte”) verborgen gebreken ingevolge de contractuele garantieverbintenis. Lichte verborgen gebreken, zijnde deze die de stabiliteit van het bouwwerk niet in gevaar brengen. Echter, ook ernstige gebreken vallen onder de contractuele waarborg.

Zie Cass. 13 maart 1975.

Samenvatting: Wanneer een aannemingsovereenkomst de oprichting van een gebouw beoogt, stelt de goedkeuring van de werken door de opdrachtgever de aannemer niet vrij van zijn aansprakelijkheid voor de verborgen gebreken.

Let op, de vordering gebaseerd op deze contractuele garantie dient binnen een redelijke, maar korte, termijn ingesteld te worden na de ontdekking van het gebrek, hoewel hierover discussie bestaat binnen rechtspraak en rechtsleer.

Onderscheid met de tienjarige aansprakelijkheid

Deze aansprakelijkheid vindt zijn oorsprong in een tekortkoming op de contractuele verbintenissen en dient dus onderscheiden te worden van de zogenoemde tienjarige aansprakelijkheid voor (ernstige) verborgen gebreken die de stabiliteit van het bouwwerk in gevaar brengen (artt. 1792 en 2270 BW). Deze aansprakelijkheid rust zowel op de architect, als de aannemer.

Doch ook de vordering wegens lichte verborgen gebreken dient alleszins binnen de 10 jaar ingesteld te worden:

Art. 2270. Na verloop van tien jaren zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.

Dit geldt zowel voor de vordering van de bouwheer tegen de hoofdaannemer, als van de hoofdaannemer tegenover de onderaannemer.

Cass. 14 november 2008:

Samenvatting: Het belang van de bouwpromotor of van de hoofdaannemer om een vordering in te stellen wegens de gebrekkige uitvoering van werken is niet noodzakelijk afhankelijk van een vordering van de bouwheer.

Volledige tekst: link

Rechtspraak

  Arbitrage na verborgen gebrek bij expertise

  De koper erkent en aanvaardt expliciet dat de arbitragedausule toepasselijk zal zijn op alle bepalingen van onderhavige koopovereenkomst, het eventuele aannemingscontract en op alle offertes en facturen. Ze erkent tevens voldoende geïnformeerd te zijn over de procedure, consequenties en de kosten verbonden aan dergelijke procedure.

  De rechtbank besluit dat de betwisting verband houdt met het aspect aannemingswerken van de verkoopsovereenkomst en dat de arbitrageclausule tevens op dit aspect toepasselijk is.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

  Tijdstip instellen vordering verborgen gebreken

  Het belang van de bouwpromotor of van de hoofdaannemer om een vordering in te stellen wegens de gebrekkige uitvoering van werken is niet noodzakelijk afhankelijk van een vordering van de bouwheer.

  De rechter dient inzake aanneming van werken te onderzoeken of de vrijwaringsvordering van de bouwpromotor tegen de aannemer of van de hoofdaannemer tegen de onderaannemer tijdig werd ingesteld en dient hij daarbij niet noodzakelijk uit te gaan van het tijdstip waarop de vordering van de bouwheer tegen de bouwpromotor of de hoofdaannemer is ingesteld.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14