Alle Artikels

Wettekst GDPR

GDPR afkorting GDPR is de afkorting die staat voor General Data Protection Regulation of in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming Verordening 2016/679 Deze verordening slaat op de

Meer Lezen

Ik ben gedagvaard

U bent gedagvaard? De dagvaarding is de meest voorkomende rechtsingang, hoewel zeker niet de enige. Een exploot van dagvaarding wordt betekend door een gerechtsdeurwaarder. Betekeningen

Meer Lezen

Stakingsprocedure

Wat is een stakingsprocedure Een stakingsprocedure wordt gebruikt wanneer op korte termijn het doen stoppen van een nadelige handeling of daad wordt nagestreefd. Het meest

Meer Lezen

Dagvaarding kort geding

Dagvaarding kort geding Een dagvaarding in kort geding heeft enkele bijzondere eigenschappen t.a.v. een gewone dagvaarding ten gronde. Er is een veel korte dagvaardingstermijn van

Meer Lezen

Modelbrief factuur protesteren

Modelbrief om factuur te protesteren Geachte, Bij huidig brief protesteer ik uitdrukkelijk de factuur met nummer [x] met datum [xx/xx/xxxx] (optioneel: die ik pas ontving

Meer Lezen

Betwisten aanmaning tot betalen

Wat? Modelbrief om te antwoorden op de aanmaning tot betalen die door een gerechtsdeurwaarder werd betekend. Modelbrief betwisting Model 1 van het antwoordformulier bij aanmaning

Meer Lezen

Bescherming en afwerving cliënteel

Bescherming van cliënteel De bescherming van cliënteel is en blijft een heikel punt. Een onderneming wenst vanzelfsprekend haar cliënteel zo lang mogelijk te binden. Langs

Meer Lezen

Niet-concurrentiebeding bij overname

Principe van concurrentievrijheid Concurrentievrijheid blijft één van de steunpilaren van het ondernemingsrecht. Eerder bespraken wij reeds de gevolgen hiervan voor de bescherming van cliënteel. Het Decreet

Meer Lezen

Arbitragebeding

Wat is een arbitragebeding Een arbitragebeding is een clausule die wordt opgenomen in een overeenkomst en waarbij de partijen overeenkomen om in geval van een

Meer Lezen