Dagvaarding kort geding

OndernemingsrechtOnze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht

Vragen? Contacteer ons per e-mail of via het online formulier

Dagvaarding kort geding

Een dagvaarding in kort geding heeft enkele bijzondere eigenschappen t.a.v. een gewone dagvaarding ten gronde.

  1. Er is een veel korte dagvaardingstermijn van 3 dagen. Deze termijn kan met een speciaal bevel nog eens verkort worden.
  2. De zaken kennen een ander verloop en zijn onderworpen aan een bijzonder procedurereglement.

De belangrijkste voorwaarde om te kunnen dagvaarden in kort geding is de hoogdringendheid of urgentie.

Welke kort geding rechters zijn er?

Er bestaan 2 kort geding rechters:

  • De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in kort geding
  • De voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend in kort geding

Het hoger beroep wordt behandeld door het Hof van Beroep van het rechtsgebied waaronder de voorzitter valt die uitspraak deed.

Rechter zetelend zoals in kort geding

Sommige zaken kunnen voor deze voorzitters ook behandeld worden zoals in kort geding.

Dat betekent dat de procedureregels hetzelfde zijn zoals bij een dagvaarding kort geding, maar dat de strenge vereisten voor een kort geding procedure niet gelden.

Een voorbeeld is de stakingsprocedure.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google voor ons kantoor te Gent of Antwerpen!