Nummer met lokaal tarief

Dagvaarding kort geding

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Dagvaarding kort geding

Een dagvaarding in kort geding heeft enkele bijzondere eigenschappen t.a.v. een gewone dagvaarding ten gronde.

  1. Er is een veel korte dagvaardingstermijn van 3 dagen. Deze termijn kan met een speciaal bevel nog eens verkort worden.
  2. De zaken kennen een ander verloop en zijn onderworpen aan een bijzonder procedurereglement.

De belangrijkste voorwaarde om te kunnen dagvaarden in kort geding is de hoogdringendheid of urgentie.

Welke kort geding rechters zijn er?

Er bestaan 2 kort geding rechters:

  • De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in kort geding
  • De voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend in kort geding

Het hoger beroep wordt behandeld door het Hof van Beroep van het rechtsgebied waaronder de voorzitter valt die uitspraak deed.

Rechter zetelend zoals in kort geding

Sommige zaken kunnen voor deze voorzitters ook behandeld worden zoals in kort geding.

Dat betekent dat de procedureregels hetzelfde zijn zoals bij een dagvaarding kort geding, maar dat de strenge vereisten voor een kort geding procedure niet gelden.

Een voorbeeld is de stakingsprocedure.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14