Nummer met lokaal tarief

Kortgeding

Dagvaarding kort geding

Dagvaarding kort geding Een dagvaarding in kort geding heeft enkele bijzondere eigenschappen t.a.v. een gewone dagvaarding ten gronde. Er is een veel korte dagvaardingstermijn van

Meer Lezen

Stakingsprocedure

Wat is een stakingsprocedure Een stakingsprocedure wordt gebruikt wanneer op korte termijn het doen stoppen van een nadelige handeling of daad wordt nagestreefd. Het meest

Meer Lezen

Niet-concurrentiebeding overnameovereenkomst en kort geding

In casu zijn We prima facie beoordeeld van mening dat het geenszins zeker is dat het niet-concurrentiebeding opgenomen in de overnameovereenkomst, door de bodemrechter als geldig zal worden gezien. Immers is er niet alleen de vraag of een niet-concurrentiebeding over acht jaar niet overdreven is en wel de toets aan het principe van de vrijheid van handel, ingeschreven in artikel 7 van het decreet d’Allarde van 2-17 maart 1791, kan doorstaan. Maar bovendien blijft de vraag of het beding wel te rijmen valt met de bepaling van artikel 65 §2 alinea 4, 3° of artikel 65 §8 AOW 3 juli 1978 waar het niet-concurrentiebeding 12 maanden overstijgt terwijl bovendien de werkgever hier de arbeidsovereenkomst, anders dan om dringende redenen, heeft beëindigd.

Nu de rechten van hier onvoldoende onzeker zijn om een dermate zware sanctie als het verbod om een concurrerende activiteit op te starten te verantwoorden.

Meer Lezen