Nummer met lokaal tarief

Dagvaarding rechtbank van koophandel

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Dagvaarding ontvangen?

Rechtbank van koophandel
Moet U verschijnen voor de rechtbank van koophandel? Contacteer ons!

Heeft U een dagvaarding ontvangen voor een zitting van de rechtbank van koophandel? We overlopen graag samen met U hoe dit precies in elkaar zit.

Wil U bijstand door één van onze gespecialiseerde advocaten handelsrecht?

Onbetaalde facturen en andere problemen

De dagvaarding zal in de meeste gevallen betrekking hebben op onbetaalde facturen.

Daarnaast behandelt de rechtbank van koophandel alle geschillen tussen en met handelaars. Frequente handelsgeschillen zijn o.a. problemen met leveringen, discussies over een samenwerkingsovereenkomst, …

Hoe ziet een dagvaarding eruit

Hier kan U een voorbeeld van een dagvaarding voor de rechtbank van koophandel bekijken.

Een dagvaarding bevat een aantal vaste elementen:

Hoofding

Onder de hoofding ziet U de identiteit van de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding betekend heeft, samen met de dossierreferentie en contactgegevens.

De datum van de dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder handgeschreven.

Verzoekende partij

Daaronder is te zien op wiens verzoek de dagvaarding is betekend. De gegevens van de advocaat van deze partij zijn daar meestal ook weergegeven.

Dit is de tegenpartij die iets van U vordert.

Vordering

Hierna volgt een uiteenzetting over de feiten en vordering van de eisende partij. Dit moet het voor de gedaagde mogelijk maken om uit te maken waarover het geschil precies gaat. Is de vordering vaag of onduidelijk? Dan is de dagvaarding mogelijks nietig, op grond van de actio obscuri libelli.

Gedaagde partij

Hierop volgt de identiteit van de gedaagde partij.

Wanneer de verzoeker gevraagd heeft aan de gerechtsdeurwaarder om de gedaagde nog een laatste kans te bieden om te betalen zal hierna ook een overzicht van de schuld gemaakt worden. Wanneer de gedaagde in handen van de gerechtsdeurwaarder betaalt, wordt de dagvaarding geannuleerd.

Welke rechtbank?

De formule “OM TE VERSCHIJNEN” geeft aan op welke datum en uur U voor de rechtbank moet verschijnen. Daarbij wordt vermeldt:

  • Welke kamer er zetelt
  • In welk lokaal de zitting doorgaat
  • De datum
  • Het aanvangsuur van de zitting

Beschikkend gedeelte

Tot slot volgt het beschikkend gedeelte waarin de verzoekende partij in detail juridisch weergeeft wat zij vordert.

De aanhef van het beschikkend gedeelte wordt steeds voorafgegaan door de formulering “OM DEZE REDENEN” (soms aangevuld met “EN ANDERE AMBTSHALVE OP TE WERPEN”) waarmee verwezen wordt naar hetgeen in het corpus van de dagvaarding is opgenomen.

De zitting

Advocaten Antwerpen
Raadpleeg onze gespecialiseerde advocaten handelsrecht

De dagvaarding geeft de inleidende zitting voor de zaak weer. De gebruiken voor deze inleidende zitting verschillen van rechtbank tot rechtbank.

Bij de rechtbank van koophandel te Gent bijvoorbeeld worden de zaken steeds ingeleid voor de eerste kamer. Vervolgens worden de dossiers doorverwezen naar een bijzondere kamer.

Wanneer de zaak vatbaar is voor korte debatten, zal de zaak niet doorverwezen worden maar behandeld worden op de eerste zitting, of een zitting waarnaar de zaak op korte termijn wordt uitgesteld.

De korte debatten worden aangeduid met verwijzing naar art. 735 Ger.W., dit zal voornamelijk het geval zijn bij niet-betwiste facturen.

Wanneer de zaak wel betwist wordt, zullen conclusietermijnen (onderling of ambtshalve) bepaald worden en kan een pleitdatum toegekend worden door de rechtbank.

Andere dagvaardingen?

U kan natuurlijk niet alleen voor de rechtbank van koophandel gedagvaard worden.

Ontving U een dagvaarding voor de politierechtbank?

Of bent U in kort geding gedagvaard?

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14