Nummer met lokaal tarief

Niet reageren op factuurprotest

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Een handelaar wordt geacht te reageren tegen een factuur wanneer hij/zij met de inhoud niet kan instemmen. Dit wordt het factuurprotest genoemd.

Dit factuurprotest is een essentieel onderdeel van het handelsrecht, dat gebaseerd is op vertrouwen en efficiëntie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de rechtspraak verregaande gevolgen verbindt aan dit factuurprotest.

Maar wat nu als een klant een factuur (correct) heeft geprotesteerd? Bent u als leverancier ook verplicht hierop te reageren?

De praktijk heeft de verplichting om te protesteren uitgebreid, zodat niet enkel moet geprotesteerd worden tegen een foutieve factuur, maar ook tegen elke mededeling waar u als handelaar niet mee akkoord gaat.

Daarom is het essentieel van steeds tijdig te reageren op elke brief, e-mail, aangetekende zending, …

Hetzelfde geldt voor een gemotiveerd factuurprotest dat niet overeenstemt met hetgeen de partijen zijn overeengekomen.

Het niet reageren op een factuurprotest kan zware gevolgen hebben, want de rechter zou hieruit zomaar kunnen afleiden dat de facturen niet hoeven betaald te worden. Zelfs al bent u het daarmee niet eens.

Dit werd al talloze malen bevestigd in de rechtspraak, bijvoorbeeld door de rechtbank van koophandel te Gent.

Rechtspraak

  Eenzijdige ontbinding gerechtigd

  In haar antwoordschrijven voert de aannemer geen verweer.

  De aannemer die handelaar is, diende er kennis van te hebben dat indien zij brieven ontvangt waarvan zij niet eens is met de inhoud, hiertegen prompt dient te protesteren. Zo niet wordt zij geacht de inhoud ervan aanvaard hebben.

  Het antwoord van de aannemer dat de bouwheer de offerte niet goed gelezen heeft of van gedachte veranderd is, kan niet aanzien worden als een protest tegen de tenlastelegging van de de aannemer.

  De aannemer is professioneel inzake ventilatiesystemen en heeft een offerte opgesteld op basis van eigen studie en de plannen van de architect. Zij bewijst dan ook niet naar genoegen van recht dat haar offerte voldoet aan de vereisten van de plannen.

  De bouwheer heeft terecht de samenwerking eenzijdig ontbonden.

  De overeenkomst wordt door de rechtbank ontbonden ten laste van de aannemer.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

  Gevolgen gebrek aan reactie op factuurprotest

  Bij een geldig factuurprotest draagt de eisende partij de bewijslast van haar aanspraken.

  Weerlegt zij het protest niet, dan wordt zij geacht dit te aanvaarden. (G.L. Balon, Enkele aspecten van de wettelijke regeling inzake facturen, Bijdrage voor Themis, School voor Postacademische Juridische Vorming, Academiejaar 2005 2006. Brugge. Die Keure, 2006, p. 40, nr 49)

  Bij gebrek aan repliek – laat staan weerlegging op/van de nochtans in briefwisseling van de uitvoerig toegelichte klachten betreffende de door de eiseres geleverde dienstverlening, moet aangenomen worden dat de eisende partij de gegrondheid van haar aanspraken niet bewijst.

  In de gegeven omstandigheden is de vordering in betaling van de betrokken facturen ongegrond.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14