Nummer met lokaal tarief

Dagvaarding vluchtmisdrijf

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wanneer dagvaarding voor vluchtmisdrijf?

Indien U verdacht wordt van vluchtmisdrijf is geen voorstel tot onmiddellijke inning mogelijk. De zaak zal altijd gedagvaard worden.

Naast het eigenlijke vluchtmisdrijf zijn naargelang de omstandigheden ook andere tenlasteleggingen van toepassing:

  • Het niet voeren van een aangepaste snelheid
  • Alcoholintoxicatie of dronkenschap
  • Niet kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis

Welke straffen worden opgelegd voor vluchtmisdrijf?

Het is steeds nuttig om na te gaan of alle bestanddelen van het misdrijf vervuld zijn.

Hoe belangrijk de bestanddelen en de kwalificatie van het vluchtmisdrijf is, wordt aangetoond door een uitspraak van de politierechtbank te Gent op 23 maart 2010. In deze zaak konden wij aantonen dat niet aan alle wettelijke voorwaarden van het vluchtmisdrijf voldaan was en werd onze cliënte vrijgesproken voor die tenlastelegging.

Welke bestraffing riskeert U als het misdrijf toch bewezen wordt? Lees meer over de straf bij vluchtmisdrijf.

Recht op bijstand van een advocaat

Bent U gedagvaard voor de politierechtbank wegens vluchtmisdrijf? U heeft het recht zich te laten bijstaan door een advocaat.

Indien er een waarborg rechtsbijstand is opgenomen in Uw verzekeringspolis, kan U gratis beroep doen op een advocaat.

Heeft U geen rechtsbijstand, dan moet U zelf instaan voor de kosten van juridische vertegenwoordiging.

Wenst U hierover meer informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul ons online formulier in.

Voorbeeld van een dagvaarding voor de politierechtbank

Voorbeeld dagvaarding – pro justitia vluchtmisdrijf

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14