Nummer met lokaal tarief

Straf vluchtmisdrijf

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Vluchtmisdrijf wordt door de wetgever zwaar bestraft. Dat hoeft niet te verbazen, wie zich tracht te onttrekken aan vaststellingen van de politie moet daartoe ontraden worden. Vaak is er bij het ongeval immers intoxicatie in het spel, en de dader hoopt soms de bestraffing daarvan te ontlopen.

Echter kan het vluchtmisdrijf ook zijn oorsprong vinden in paniek in hoofde van de dader. Zeker bij een ernstig ongeval met lichamelijke letsels. In dat geval is er vaak sprake van inkeer en is een al te zware bestraffing onnodig. De pleger van het vluchtmisdrijf zal zich daarna immers zelf spontaan aangeven en er is dan in veel mindere mate sprake van een onttrekking aan nuttige vaststellingen door de politie.

Om die redenen is het belangrijk om de Politierechter te wijzen op eventuele specifieke omstandigheden die in het voordeel van de dader spelen.

De bestraffing van een vluchtmisdrijf hangt af van verschillende factoren. De categorieën kunnen opgedeeld worden zoals hierna volgt. Dit zijn de wettelijke voorziene basisstrafmaten. De bestraffing kán dus hoger zijn onder omstandigheden. De straf voor het vluchtmisdrijf staat los van de bestraffing voor eventueel andere gepleegde misdrijven tijdens het ongeval.

U was betrokken bij een verkeersongeval met enkel materiële schade en pleegde vluchtmisdrijf

U zal gestraft worden met een gevangenisstraf van minstens 15 dagen tot 6 maanden en met een geldboete van 1.200,00 EUR tot 12.000,00 EUR (dit zijn de boetes inclusief de opdecimen) of met één van deze straffen alleen.

Daarenboven kan u door de Rechter veroordeeld worden tot een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Indien er verzwarende omstandigheden aanwezig zijn, kan het rijverbod nog langer worden.

Opgelet: Jonge bestuurders worden bij vluchtmisdrijf bovendien altijd bestraft met een rijverbod en moeten daarbovenop steeds een theoretische en/of praktische proef afleggen.

Samengevat:

Gevangenisstraf: 15 dagen tot 6 maanden

Geldboete: 1.200,00 EUR tot 12.000,00 EUR

Rijverbod: 8 dagen tot 5 jaar

Jonge bestuurders: + theoretische en/of praktische proef

U was betrokken bij een verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers en pleegde vluchtmisdrijf:

U zal gestraft worden met een gevangenisstraf van minstens 15 dagen tot 2 jaar en met een geldboete van 2.400,00 EUR tot 30.000,00 EUR (dit zijn de boetes inclusief de opdecimen) of met één van deze straffen alleen.

Bovendien moet de Rechter u een rijverbod opleggen voor een duur van ten minste 3 maanden en ten hoogste vijf jaar.

U zal tevens worden veroordeeld tot het afleggen van een theoretische, een praktische en een psychologische proef.

Samengevat:

Gevangenisstraf: 15 dagen tot 2 jaar

Geldboete: 2.400,00 EUR tot 30.000,00 EUR

Rijverbod: 3 maanden tot 5 jaar

U heeft voor de 2de maal een vluchtmisdrijf gepleegd binnen de 3 jaar na uw vorige veroordeling en er zijn geen gewonden:

U zal gestraft worden met een gevangenisstraf van minstens 1 maand tot 2 jaar en met een geldboete van 2.400,00 EUR tot 30.000,00 EUR (dit zijn de boetes inclusief de opdecimen) of met één van deze straffen alleen.

Bovendien kan de Rechter u een rijverbod opleggen en kan het terugkrijgen van uw rijbewijs afhankelijk worden gemaakt van het afleggen van een theoretische, een praktische en een psychologische proef.

Samengevat:

Gevangenisstraf: 1 maand tot 2 jaar

Geldboete: 2.400,00 EUR tot 30.000,00 EUR

Optioneel: rijverbod en theoretische, praktische en psychologische proeven

U heeft voor de 2de maal een vluchtmisdrijf gepleegd binnen de 3 jaar na uw vorige veroordeling en er zijn gewonden of dodelijke slachtoffers gevallen:

U zal gestraft worden met een gevangenisstraf van minstens 1 maand tot 4 jaar en met een geldboete van 4.800,00 EUR tot 60.000,00 EUR (dit zijn de boetes inclusief de opdecimen) of met één van deze straffen alleen.

Bovendien moet de Rechter u een rijverbod opleggen van ten minste 3 maanden tot hoogstens 5 jaar.

U zal tevens worden veroordeeld tot het afleggen van een theoretisch en een praktisch rijexamen. Of u uw rijbewijs terugkrijgt of niet, zal afhangen van de resultaten van een psychologisch onderzoek.

Samengevat:

Gevangenisstraf: 1 maand tot 4 jaar

Geldboete: 4.800,00 EUR tot 60.000,00 EUR

Rijverbod: 3 maanden tot 5 jaar

Theoretische, praktische en psychologische proeven

Wettelijke bron

Art. 33 Wegverkeerswet

Rechtspraak

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14