Nummer met lokaal tarief

Snelheidsboete onwettig wegens schending privacy

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wil U de verkeersboete aanvechten? Vul het formulier in!

Snelheidsboete onwettig verklaard

Ingevolge 4 recente arresten van het Hof van Cassatie komen snelheidsboetes op de helling te staan.

Bij het opvragen van de identiteitsgegevens gekoppeld aan de nummerplaat werd een privacy-inbreuk vastgesteld.

Net zoals de burgers, moet ook de overheid de wet respecteren. Resultaat: het bewijs is nietig.

Snelheidsovertreding: wat met de privacywet?

Het lijkt op het eerste zicht dat een snelheidsovertreding en de privacywetgeving weinig met elkaar te zien hebben.

Nochtans wordt al enige tijd, zonder succes, aangevoerd dat er mogelijks problemen met de privacy ontstaan wanneer de politie de aan een nummerplaat gekoppelde gegevens opvraagt.

Er moet namens conform een KB van 8 juli 2013 toestemming gevraagd worden aan het sectoraal comité voor de federale overheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat KB verwijst terug naar de wet van 19 mei 2010 waarin onder art. 18 te lezen staat:

“§1. De toegang tot de andere gegevens van de Kruispuntbank vereist een voorafgaande machtiging van het sectoraal comité.
Vooraleer zijn machtiging te geven, gaat het sectoraal comité na of deze toegang geschiedt in overeenstemming met deze wet, haar uitvoeringsbesluiten en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.”

Het Hof van Cassatie heeft nu geoordeeld dat wat betreft overdreven snelheid, parkeerovertredingen en snelheidscontroles het opvragen van deze gegevens onwettig is.

Dit geldt dus niet alleen voor snelheidsovertredingen, maar in het algemeen voor alle verkeersovertredingen waarbij identiteitsgegevens worden opgevraagd uit een databank.

Aanvechten van snelheidsovertredingen

De politie bekijkt de gevolgen van de arresten, maar zij zullen hoe dan ook eerst de toelating moeten bekomen van de privacycommissie. Die toelating kan zeker enkele weken op zich laten wachten.

De antigoon-rechtspraak, zoals vervat in art. 32 V.T.Sv. maakt het mogelijk het bewijsmateriaal uit het dossier te laten weren. Aldus zal bij verkeersovertredingen geen geldige identificatie kunnen gebeuren en moet de vrijspraak volgen.

Iedereen die met een hangende overtreding geconfronteerd wordt, kan de boete weldegelijk aanvechten.

Evenwel de schending die aangevoerd moet worden, is niet een schending van het recht op privacy, maar het onrechtmatig bekomen van bewijs. Het bewijs zelf moet dus aangevochten worden.

Wat zijn de voorwaarden?

  1. Er moet al een PV uitgeschreven zijn. De politie heeft voorlopig het uitschrijven van PV’s gestaakt. Dat betekent als U gisteren bijvoorbeeld geflitst bent, de boete geldig zal zijn. Alle boetes van daarvoor kunnen aangevochten worden.
  2. Er mag nog geen definitieve uitspraak zijn. Is er in Uw zaak al een uitspraak in hoger beroep en is de termijn om cassatie aan te tekenen verstreken, dan kan enkel via een speciale cassatieprocedure de veroordeling ongedaan gemaakt worden. Wij bekijken momenteel nog deze laatste mogelijkheid.
  3. U mag Uw boete nog niet vrijwillig betaald hebben. In dat geval is de strafvervolging al vervallen.
  4. U mag geen vrijwillige verklaringen gedaan hebben. U kan Uw identiteit erkend hebben, bijvoorbeeld bij een reactie op het PV.
  5. Het PV moet tot stand gekomen zijn door een aanvraag in de databank van de DIV. Bent U staande gehouden, of zijn Uw identiteitsgegevens op een andere manier bekomen, dan kan U de boete niet aanvechten.

Voldoet U aan deze voorwaarden, dan heeft U een grote kans bij het aanvechten van de verkeersboete.

Wat kost het aanvechten van een verkeersboete?

Wanneer U rechtsbijstand heeft, kost het aanvechten van de boete U niets. De verzekering zal alle kosten, ook deze van Uw advocaat en de andere gerechtskosten, vergoeden.

Contacteer ons zo snel mogelijk en wij bekijken Uw dossier!

Relevante wetgeving

19 MEI 2010. – Wet houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen

8 JULI 2013. – Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14