Nummer met lokaal tarief

Verkoop onverdeeld aandeel in een onverdeeldheid

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

De verkoop van een onverdeeld aandeel in een nog bestaande onverdeeldheid (mede-eigendom) is een heikel juridisch punt. Veelal denkt de (mede-)eigenaar, bijvoorbeeld in het kader van een nalatenschap/erfenis dat hij vrij kan beschikken over dit aandeel en het dus kan doorverkopen aan een derde.

Dit is eigenlijk een correcte juridische redenering, maar met een zeer grote nuance: de verkoop van het aandeel aan de derde (veelal een onroerend goed) zal weliswaar op zich probleemloos verlopen, maar moeilijkheden zullen dan pas de kop opduiken wanneer de derde de overige aandelen niet kan bekomen, of erger: het aandeel niet aan de mede-eigenaar in kwestie wordt toegewezen.

Rechtspraak

    Wederzijdse aankoop-verkoopbelofte leidt niet altijd tot een definitieve verkoop

    In deze casus was een wederzijdse aan- en verkoopbelofte getekend, waarbij de verkoper tekende onder voorbehoud van bekrachtiging van de overige mede-eigenaars. Het Hof oordeelt: ” de gedwongen uitvoering van de vermeende koop-verkoop kan door de [kopers] niet worden afgedwongen, ook niet wat het onverdeeld aandeel van de [verkoper] in de kwestieuze onroerende goederen betreft, zoals zij in ondergeschikte orde vragen. De overeenkomst van 27 augustus 2005 heeft betrekking op de volledige eigendom van de beide percelen en het voorwerp van de overeenkomst kan niet worden gewijzigd in een verkoop van een gedeelte ervan, waaromtrent er tussen de [kopers] en de [verkoper] nooit een akkoord is tot stand gekomen.”

    Het Hof kwalificeert de overeenkomst aldus niet als zuivere belofte, maar als akkoord onder voorbehoud van goedkeuring door de overige mede-eigenaars. Dit wordt gebaseerd op het feit dat de wederzijdse belofte spreekt over de volledige eigendom van de beide percelen, en dus niet enkel over het onverdeeld aandeel van de verkoper.

    Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14