Nummer met lokaal tarief

Aankoop nieuw gemeenschappelijk deel

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

VME kan geen eigenaar zijn

Het kan voorkomen dat een vereniging van mede-eigenaars wenst over te gaan tot aankoop van een nieuw gemeenschappelijk deel.

Deze vereniging van mede-eigenaars heeft ingevolge de wet rechtspersoonlijkheid. Echter, de vereniging zelf kan nooit eigenaar van een onroerend goed zijn. De vereniging van mede-eigenaar is dus geen eigenaar van het gebouw waarop de vereniging slaat, zelfs niet van de gemeenschappelijke delen, en kan dus zelf ook nooit eigenaar worden van een nieuw gemeenschappelijk deel.

Wat te doen wanneer toch een nieuw gemeenschappelijk deel moet aangekocht worden?

Bevoegdheid algemene vergadering

De bevoegdheid hiervoor ligt alleszins bij de algemene vergadering. De bevoegdheden van deze vergadering worden opgesomd onder art. 577-7 BW.

M.n. bestaat er een wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering om nieuwe gemeenschappelijke onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden. De beslissingsbevoegdheid rust dus bij de algemene vergadering. De beslissing tot aankoop dient genomen te worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.

De syndicus zal dan voor de algemene vergadering optreden in uitvoering van haar besluiten. De syndicus is het wettelijk orgaan van de algemene vergadering en hoeft daarvoor zelfs geen volmacht voor te leggen. Wél is vereist dat de syndicus de aankoopovereenkomst ondertekend volgens de exacte bewoordingen die goedgekeurd werden. Wil de syndicus een clausule wijzigen dan zal hij zich opnieuw tot de algemene vergadering moeten wenden, bij gebreke waaraan hij buiten zijn bevoegdheid optreedt. De syndicus zal ook optreden bij de ondertekening van de notariële verkoopakte.

Betaling van de koopsom

Tenslotte is er de betaling van de prijs. Aangezien de vereniging van mede-eigenaars slechts een beperkt vermogen heeft, en geen eigendomsrecht kan verwerven, zal de prijs verdeeld worden over de mede-eigenaars volgens hun aandeel. Dit is het aandeel in de gemeenschappelijke delen. Wanneer een mede-eigenaar dus niet akkoord gaat met de aankoop van een nieuw gemeenschappelijk goed, dient de geëigende weg voor verzet gevolgd te worden met alle strikte termijnen die erop van toepassing zijn! Zo niet zal de mede-eigenaar zich blootstellen aan een gedwongen uitvoering van de verkoop.

Uitzonderlijk kan de algemene vergadering beslissen om een gemeenschappelijk deel met de algemene middelen te verwerven. Hiervoor is een volstrekte meerderheid vereist!

Na betaling van de prijs komt het eigendomsrecht toe aan de mede-eigenaars afzonderlijk, in verhouding tot hun aandeel.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=224

Gerelateerde artikels

Verkoop onverdeeld aandeel in een onverdeeldheid

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14